صبح بارانی – ۱۳۸۷/۹/۹

صبح بارانی – ۱۳۸۷/۹/۹

ديروز ساعت های ۴ صبح باران نم نمی باريد. و چون دوستانی در خواست داشتند عكس هایی از بارندگی هایی كه در شهر جناح هر از چند گاهی آسمان شهر را شستشو می كند را ببينند. ديروز چندان بارانی نيامد ولی گفتم ، چند تا عكس بگذارم تا ببينيد ، ان شاء الله هر وقت