بارش باران امروز – ۸۷/۱۰/۲۳

بارش باران امروز – ۸۷/۱۰/۲۳

امروز مردم جناح بارندگی خوبی را شاهد بودند. نه بهتر است بگم كه شاهد هستند. چرا كه از ساعت ۲۳:۳۰ ديشب بارندگی شروع شده و تا الان ( ساعت ۲ ) بارندگی ادامه دارد. گرچه بارندگی شديد نيست، اما به دليل طولانی بودن، آب زيادی در سراسر شهر و اطراف جاری شده است. البته بارندگی

تصاويری از تمرينات ديروز موتورسواران جناحی در پيست برای آمادگی در مسابقه كشوری

تصاويری از تمرينات ديروز موتورسواران جناحی در پيست برای آمادگی در مسابقه كشوری

ديروز موتورسواران جناحی برای آمادگی بيشتر در مسابقات كشوری ( مخصوصا مسابقه كه پيش روست )، در پيست جناح تمرين می كردند. موتورسواران هفته ای حداقل يك بار ( جمعه ها ) به پيست رفته و تمرين می كنند و روز به روز به اين ورزش مسلط تر می شوند. تا جایی كه پيشرفت آنها

مسجد عمر بن خطاب

مسجد عمر بن خطاب

به در خواست يكی از كاربران عكسی از مسجد عمر بن خطاب (رض) يا همون شيخ قديم قرار دادم :

صبح بارانی – ۱۳۸۷/۹/۹

صبح بارانی – ۱۳۸۷/۹/۹

ديروز ساعت های ۴ صبح باران نم نمی باريد. و چون دوستانی در خواست داشتند عكس هایی از بارندگی هایی كه در شهر جناح هر از چند گاهی آسمان شهر را شستشو می كند را ببينند. ديروز چندان بارانی نيامد ولی گفتم ، چند تا عكس بگذارم تا ببينيد ، ان شاء الله هر وقت