کد خبر : 2975
تاریخ انتشار : جمعه 22 شهریور 1398 - 14:22

نتایج پذیرفته شدگان منطقه جناح در مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای

نتایج پذیرفته شدگان منطقه جناح در مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای

نتایج پذیرفته شدگان دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای هنرستان های بخش جناح و بخش کوخردهرنگ (آموزش و پرورش منطقه جناح): توجه: ۱- ترتیبی در اسامی ایجاد نشده و اسامی به ترتیبی که از طریق مدیران ارسال شده قرار گرفته است. ۲- برخی از مدارس روزانه یا شبانه بودن رشته ها قبولی را مشخص

نتایج پذیرفته شدگان دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای هنرستان های بخش جناح و بخش کوخردهرنگ (آموزش و پرورش منطقه جناح):

توجه:
۱- ترتیبی در اسامی ایجاد نشده و اسامی به ترتیبی که از طریق مدیران ارسال شده قرار گرفته است.
۲- برخی از مدارس روزانه یا شبانه بودن رشته ها قبولی را مشخص نکرده اند و در صورت تکمیل آن، این لیست تصحیح خواهد شد.
۳- نتایج سایر هنرستان ها به آموزش و پرورش منطقه جناح ارسال نشده است.

هنرستان پرفسور حسابی هرنگ
محمد سالمیان / جوشکاری – دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی تهران
محمد غراسی / مکانیک صنایع گرایش ماشین آلات سنگین – دانشکده شهید محسن مهاجر اصفهان
حامد پورجلیل / کامپیوتر گرایش نرم افزار – دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز
عبدالباسط ابراهیمی / فناوری اطلاعات و ارتباطات – دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز
محمد خوش / گازرسانی – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شیراز
محمد سالاری / جوشکاری – دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز
علی حسینی / جوشکاری – دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز
عبدالله فروزان / جوشکاری – دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز
عبدالقادر رشیدان / گازرسانی – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شیراز
یونس سحرخیز / گازرسانی – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شیراز
ابراهیم رایته / گازرسانی – دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران کرمان
احسان بزرپاش / گازرسانی – دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران کرمان
محمد نیکان / تبرید – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس
عرفان صیادی / مکانیک خودرو – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس
یوسف مزدوری / تبرید – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس
حسن پژولش  / تبرید – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس
عادل پژولش  / تبرید – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس
ایوب جوان / مکانیک خودرو – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس
فاروق چمن / مکانیک خودرو – آموزشکده فنی و حرفه ای شماره دو زاهدان
فرزین برشن / کامپیوتر گرایش نرم افزار – آموزشکده فنی و حرفه ای لارستان
وحید خداشناس / گازرسانی – دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران کرمان

هنرستان احمد مربوطی جناح
سمرجناحی زاده / کامپیوتر گرایش نرم افزار – آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
الهام اسدی / فناوری اطلاعات و ارتباطات – آموزشکده فنی و حرفه ای حضرت فاطمه کرمان (روزانه) روزانه کرمان
مینا احمدی / کامپیوتر گرایش نرم افزار – آموزشکده فنی و حرفه ای اقلید (روزانه)
فردوس صحرایی / کامپیوتر گرایش نرم افزار – آموزشکده فنی و حرفه ای زاهدان (روزانه)
مریم چشم بندک / کامپیوتر گرایش نرم افزار – آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
صفا جریده / کامپیوتر گرایش نرم افزار – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر (روزانه)
گل چهره ملا / فناوری اطلاعات و ارتباطات – آموزشکده فنی و حرفه ای کرمانشاه (روزانه)
مریم کمشکیانی / کامپیوتر گرایش نرم افزار – آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (شبانه)
آمنه پولاد / کامپیوتر گرایش نرم افزار – آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (شبانه)
آمنه شریف زاده / کامپیوتر گرایش نرم افزار – آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)

هنرستان حضرت خدیجه کوخرد
آمنه صیادی / اموراداری – آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
فاطمه دژپناه / اموراداری – آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
فاطمه راه نشین / اموراداری – آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
فوزیه پاکنیان / اموراداری – آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
فرشته دهنده / اموراداری – آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
کوثر ماندگاری  / اموراداری – آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)

هنرستان حاج ابراهیم عباسی جناح
یوسف احمدی / عمران – دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز (روزانه)
یوسف بلکفه / اجرای ساختمان های بتونی – دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز (روزانه)
سلمان بهرک / اجرای ساختمان های بتونی – دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز (روزانه)
محمد پریدار / الکتروتکنیک – آموزشکده فنی و حرفه ای میناب (روزانه)
علی تاتوره / مکانیک خودرو – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس (شبانه)
یعقوب دریانورد / مکانیک خودرو – آموزشکده فنی و حرفه ای یاسوج (شبانه)
علی رنجبر / اجرای ساختمان های بتونی – دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز (روزانه)
محمود صادق پور / الکتروتکنیک – آموزشکده فنی و حرفه  ای لارستان (روزانه)
علی صدیق / مکانیک خودرو – آموزشکده فنی و حرفه ای شماره دو ساری (روزانه)
حامد علیزاده / اجرای ساختمان های بتنی – آموزشکده فنی و حرفه ای امام علی یزد (روزانه)
یوسف یوسفی / عمران – دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز (روزانه)
محمد دمور / الکتروتکنیک – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس (روزانه)

هنرستان خوارزمی کوخرد
آریا شیخی / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمد گارستانه / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
صادق خاوری / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شیراز
محمد حمرانی / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
علی چترعزین / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمد رضا کوخردی / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان
عبدالله کشاورز / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شیراز
محمد پیرامون / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
ریاض احمدی / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی میبد
یعقوب داموغی / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمود آسوئیان / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای بروجن
هادی قهرمانی / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
ماجد برزگران / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمد میعادی / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان
محمد خردجو / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شیراز
یاسین محمودی / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
عدنان عبدی / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان
ناصر غواصی / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
اویس آگاه / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
احمد حاج حسینی / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
ظهیر جعفری / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
حمید درا / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمد امینی / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
عبدالرحیم غواصی / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
مصطفی احمدنیا / بهره برداری پالایش گاز – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمد حسن زاده / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمد امین جمالی / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
عارف غلمانی / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان
حمید حسنی / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان
امین دیمر / صنایع شیمیایی – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان

دانش آموزان شهر جناح از سایر مدارس شهرستان
هانیه کریمی پور/ گرافیک / دانشکده فنی و حرفه ای ولیعصر تهران (روزانه)

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.