کد خبر : 2903
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 شهریور 1396 - 2:10

نتایج نهایی کنکور فنی و حرفه ای سال ۹۶ اعلام شد / اسامی هنرستان و کاردانش های شهرستان بستک

نتایج نهایی کنکور فنی و حرفه ای سال ۹۶ اعلام شد / اسامی هنرستان و کاردانش های شهرستان بستک

به گزارش جناح آنلاین نتایج نهایی کنکور فنی و حرفه ای سال ۹۶ اعلام شد. در لیست زیر پذیرفته شدگان دوره کاردانی آموزشکده ها و دانشکده های فنی دانشگاه فنی و حرفه ای (دولتی) از شهرستان بستک جمع آوری شده اند. در حال حاضر اسامی هنرستان و کاردانش های زیر درج شده است و در حال تکمیل

به گزارش جناح آنلاین نتایج نهایی کنکور فنی و حرفه ای سال ۹۶ اعلام شد.

در لیست زیر پذیرفته شدگان دوره کاردانی آموزشکده ها و دانشکده های فنی دانشگاه فنی و حرفه ای (دولتی) از شهرستان بستک جمع آوری شده اند.

در حال حاضر اسامی هنرستان و کاردانش های زیر درج شده است و در حال تکمیل است:

هنرستان فنی شیخ سعید قاضی کوهیج
هنرستان فنی پرفسور حسابی هرنگ
هنرستان فنی دکتر فکری بستک
هنرستان فنی احمد مربوطی جناح
هنرستان فنی حضرت خدیجه کوخرد
هنرستان فنی حاج ابراهیم عباسی جناح
کاردانش کاظمی جناح

گروه حسابداری بازرگانی: (هنرستان فنی شیخ سعید قاضی کوهیج)

فاطمه عبدلي (از گچویه)                                                آموزشكده فني دختران کازرون – روزانه
ريحانه شريفي (از گاوبری)                                              آموزشكده فني دختران اقليد – روزانه
فرخنده حبيبي(از رودبار)                                                 آموزشكده فني دختران اقليد – روزانه

گروه مربی کودک: (هنرستان فنی شیخ سعید قاضی کوهیج)

فاطمه عبدالله پور (از دهنگ)                                          آموزشكده فني دختران کازرون – روزانه
فاطمه پندند (از گچویه)                                                آموزشكده فني دختران کازرون – روزانه
فيروزه عيدي(از تدرویه)                                                 آموزشكده فني دختران کازرون – روزانه
مژگان مزدوري(از دهنگ)                                               آموزشكده فني دختران کازرون – روزانه
ثريا يوسفي (از نخل خین)                                             آموزشكده فني دختران شيراز (الزهرا) – شبانه
نازنين پورصفر(از نخل خین)                                            آموزشكده فني دختران شيراز (الزهرا) – شبانه
مهديه مفطر (از دهنگ)                                                 آموزشكده فني دختران بوشهر (الزهرا) – شبانه

گروه تاسیسات: (هنرستان فنی پروفسور حسابی هرنگ)

علی شریفی (از زین الدین)          تاسیسات تبرید            دانشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
ابوبکر سبزی گران (از انجیره)         گازرسانی                   دانشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
ایوب باقری (از هنگویه)                 گازرسانی                   دانشکده فنی شهید چمران کرمان – روزانه
هاشم پریش (از زین الدین)           گازرسانی                   دانشکده فنی شهید چمران کرمان – روزانه
عثمان بهمنی (از لاورمیستان)        تاسیسات تبرید            آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس – روزانه
یاسین رحیمی (از گریند)               تاسیسات تبرید            آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس – روزانه
محمد بخشی نژاد (از انجیره)         تاسیسات تبرید           آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس – روزانه
عرفان دیده بر (از تخت گرو)            گازرسانی                   آموزشکده فنی شهید باهنر زاهدان – روزانه
عمر پرناس (از انجیره)                   گازرسانی                   آموزشکده فنی شهید باهنر زاهدان – روزانه
احمد بشکار (از گزه)                     تاسیسات تبرید           آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس

گروه کامپیوتر: (هنرستان فنی پروفسور حسابی هرنگ)

عبدالله خادم برکه (از بربار کوخرد)   نرم افزار                     دانشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
عبدالله باغبان رو (از بستک)          فناوری اطلاعات            دانشکده فنی شهید چمران کرمان – روزانه
محمد چارچاله (از چاله)               نرم افزار                      آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس – روزانه

گروه صنایع فلزی: (هنرستان فنی پروفسور حسابی هرنگ)

حسن حاج حیسنی (از کنارسیاه)             دانشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
محمد آینه افروز (از هرنگ)                       دانشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
احمد خجسته (از هنگویه)                       آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس – روزانه

گروه مکانیک خودرو: (هنرستان پروفسور حسابی هرنگ)

محمد پورایی (از کوهیج)                         دانشکده فنی و حرفه ای تبریز – روزانه

گروه مکانیک خودرو: (هنرستان فنی دکتر فکری بستک)

محمد کهتویی (از کهتویه)                   دانشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
عمران ابتهاج (از چاله)                        دانشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
خالد شریفی (از کهتویه)                     آموزشکده فنی شهید باهنر زاهدان – روزانه

گروه برق: (هنرستان فنی دکتر فکری بستک)

حامد خارکش (از عالی احمدان)          برق صنعتی         آموزشکده فنی لارستان – روزانه

گروه کامپیوتر: (هنرستان فنی احمد مربوطی جناح)
محبوبه جریده (از جناح)                     آموزشکده فنی دختران شیراز (الزهرا) – روزانه
آزاده جعفریان (از دشتی)                  آموزشکده فنی دختران یاسوج – روزانه
شهلا جلیل پور (از جناح)                   آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – روزانه
شکیلا آبرفت (از جناح)                      آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – روزانه
فاطمه ریزپوران (از جناح)                    آموزشکده فنی دختران زاهدان (رسالت) – روزانه
فتحه پاسلاری (از جناح)                    آموزشکده فنی دختران زاهدان (رسالت) – روزانه
الهام نساجی (از کهتویه)                  آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – روزانه
نسیبه بشارتی (از عالی احمدان)        آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – روزانه
مریم تاتوره (از جناح)                         آموزشکده فنی دختران اقلید – روزانه
مریم مزیری (از جناح)                        آموزشکده فنی دختران خمینی شهر – روزانه
آلا ملا (از جناح)                               آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – شبانه
پروین احمدیان (از جناح)                    آموزشکده فنی دختران بندرعباس (قاطمیه) – شبانه
راحله احمدی (از جناح)                     آموزشکده فنی دختران کرمان (حضرت فاطمه) – شبانه

گروه امور اداری: (هنرستان فنی حضرت خدیجه کوخرد)

رابعه مجدانیان                                 آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – روزانه
سعیده پیرگوچی                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – روزانه
فاطمه پیرگوچی                               آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – روزانه
فاطمه آگاهی                                  آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – روزانه
فاطمه دستخوان                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – روزانه
آذرخش شاهی (از جناح)                   آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – شبانه
معصومه خرمن (از جناح)                    آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – شبانه
راضیه خارکش (از جناح)                     آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – شبانه
سمیه پرموز (از کنارسیاه)                  آموزشکده فنی دختران بندرعباس (فاطمیه) – شبانه

گروه ساختمان: (هنرستان فنی حاج ابراهیم عباسی جناح)

احسان آذر پیکان (از جناح)           ساختمان                   دانشکده فنی  تهران – شبانه
یعقوب جوان (از پای تاوه)             ساختمان                   دانشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
محمد سلامی (از گچویه)            ساختمان بتونی           دانشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
عبداللّه محمودی (از جناح)          ساختمان بتونی           دانشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
موسی میرشکاری (از داربست)   ساختمان بتونی           دانشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
علی اختر (از پای تاوه)                راهسازی                   دانشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
محمد محمودی (از پای تاوه)        ساختمان بتونی           دانشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
محمد مناجاتی (از خَمُر)             ساختمان بتونی           دانشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
عبداللّه خوبان زاد (از جناح)          ساختمان بتونی           دانشکده فنی شهید صدوقی یزد
محمد بحری (از کهتویه)              ساختمان                   آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس – شبانه

گروه برق: (کاردانش کاظمی جناح)

محمد بلینی (از چاله)                       برق تاسیسات            دانشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
عبداللّه رنجبر (از کمشک)                  برق تاسیسات            دانشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
سید عبدالغنی قتالی (از کمشک)       برق تاسیسات            دانشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
یعقوب ده رگه (از کمشک)                 تاسیسات الکتریکی      آموزشکده فنی شماره . ساری – روزانه
امیر حسین دارششدر (از کمشک)      برق توزیع                   دانشکده فنی مرودشت – شبانه
محمد دریانورد (از کمشک)                 برق صنعتی                آموزشکده فنی لارستان
پژمان رئیسی (از کمشک)                 برق صنعتی                آموزشکده فنی لارستان

گروه مکانیک: (کاردانش کاظمی جناح)

محمد دامک (از جناح)            تعمیر و نگهداری خودرو             آموزشکده فنی شماره . ساری – روزانه
محمد شیخی (از جناح)         مکانیک خودرو                         آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس – روزانه
مرصاد دوزنده (از جناح)          مکانیک خودرو                         دانشکده فنی شهید صدوقی یزد – شبانه
معاذ عیاری (از جناح)            مکانیک ماشین آلات                 آموزشکده فنی علامه حسن زاده آملی آمل – روزانه
علی پنبه بز (از جناح)            مکانیک (خدمات پس از فروش)   آموزشکده فنی بم

با تشکر از کانال فرامرزان نیوز بابت نتایج هنرستان فنی شیخ سعید قاضی کوهیج.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.