کد خبر : 2598
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 شهریور 1394 - 17:51

نتایج دانشگاههای فنی و حرفه ای اعلام شد / قبول شدگان شهرستان بستک

نتایج دانشگاههای فنی و حرفه ای اعلام شد / قبول شدگان شهرستان بستک

به گزارش جناح آنلاین؛ نتایج دوره کاردانی دانشگاههای فنی و حرفه ای و موسسات عالی غیرانتفاعی-غیردولتی اعلام شد. جناح آنلاین به تمامی عزیزان پذیرفته شده در دانشگاهها تبریک می گوید. دانشگاه فنی و حرفه ای- آموزشکده های فنی دولتی – دوره کاردانی گروه ساختمان: حامد زینی (از جناح)                    

به گزارش جناح آنلاین؛ نتایج دوره کاردانی دانشگاههای فنی و حرفه ای و موسسات عالی غیرانتفاعی-غیردولتی اعلام شد.

جناح آنلاین به تمامی عزیزان پذیرفته شده در دانشگاهها تبریک می گوید.

دانشگاه فنی و حرفه ای- آموزشکده های فنی دولتی – دوره کاردانی

گروه ساختمان:

حامد زینی (از جناح)                            حمل و نقل و ترافیک شهری      آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
عبدالله پرموزه (از جناح)                        حمل و نقل و ترافیک شهری      آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
احمدرضا محمدنیا (از جناح)                   حمل و نقل و ترافیک شهری      آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
ادریس فدایی (از پای تاوه)                    حمل و نقل و ترافیک شهری      آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
محمد واله (از داربست)                        حمل و نقل و ترافیک شهری     آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
علی شناخته (از جناح)                        ساختمان بتنی                       آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز – روزانه
محمود بوزن (از جناح)                          راهسازی                              آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
خلیل احمدی (از کهتویه)                      ساختمان بتنی                       آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
محمد فدایی (از پای تاوه)                     ساختمان بتنی                       آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
محمد پاز (از جناح)                              مرمت و نگهداری ساختمان        آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
محمد زراعتی (از جناح)                        مرمت و نگهداری ساختمان       آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
محمد عالی نژاد (از چاله فرامرزان)          ساختمان بتنی                       آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد – روزانه
سعید احمدی (از هنگویه)                     ساختمان بتنی                       آموزشکده فنی حکیم عباس دارابی داراب – روزانه
امین ایاز (از جناح)                               ساختمان بتنی                       آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز-شبانه
علی امامی (از هنگویه)                        ساختمان بتنی                      آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد – شبانه

گروه برق:
کامران سعادت (از جناح)                      تاسیسات الکتریکی                 آموزشکده فنی شهید چمران کرمان – روزانه
سینا رحیمی (از جناح)                         تاسیسات الکتریکی                آموزشکده فنی شهید چمران کرمان – روزانه
یوسف شناخته (از جناح)                      الکترونیک                              آموزشکده فنی لارستان
احمد رشته دراز (از جناح)                     تاسیسات الکتریکی                 آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز – شبانه
عادل خسروی (از جناح)                       تاسیسات الکتریکی                 آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد – شبانه
محمدصالح صالحی (از جناح)                 تاسیسات الکتریکی                 آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد – شبانه
سید حمدی قتالی (از جناح)                  برق پست و انتقال                  آموزشکده فنی ابرکوه (یزد) – شبانه
احمدنور طیب نژاد (از کمشک)               تاسیسات الکتریکی                 آموزشکده فنی پسران زابل – شبانه

گروه کامپیوتر:
عباس عباسی (از …)                          فناوری اطلاعات و ارتباطات        آموزشکده فنی … شیراز – روزانه
احمد دارشدر پور (از …)                       نرم افزار                                آموزشکده فنی … شیراز  – روزانه
مژده عالی رئیسی (از جناح)                 کامپیوتر                                 آموزشکده فنی حضرت رقیه یزد – روزانه
محمد دریابر (از …)                              نرم افزار                                آموزشکده فنی شهید چمران کرمان – روزانه
عبدالواحد رحمت پور (از …)                   نرم افزار                                آموزشکده فنی شهید چمران کرمان – روزانه
منا کریم پور (از جناح)                           کامپیوتر                                 آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
بشری منفرد (از جناح)                          کامپیوتر                                آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
علی محمدی (از …)                            نرم افزار                                آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس – روزانه
مجاهد رشیدان (از…)                           نرم افزار                                آموزشکده فنی شیهد کرانی بندرعباس – شبانه
یوسف صداقت (از…)                            کامپیوتر                                 آموزشکده فنی دزفول – شبانه

گروه معماری:
مریم محمودی (از جناح)                          معماری                                 آموزشکده فنی الزهرا شیراز – روزانه
عاطفه محمودی (از جناح)                       معماری                                 آموزشکده فنی حضرت فاطمه کرمان – روزانه
آمنه درون پرور (از جناح)                          معماری                                 آموزشکده فنی حضرت فاطمه کرمان – روزانه
مریم خدیش (از جناح)                           معماری                                 آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
پریسا محمودی (از جناح)                        معماری                                 آموزشکده فنی حضرت رقیه یزد – شبانه
مریم مشوش (از جناح)                          معماری                                 آموزشکده فنی دختران بندرعباس – شبانه
فاطمه عالی نژاد (از جناح)                      معماری                                 آموزشکده فنی دختران بندرعباس – شبانه
امینه چمن زاده (از جناح)                        معماری                                 آموزشکده فنی دختران بندرعباس – شبانه

گروه امور اداری:
فهیمه بهار بشکنه (از…)                         امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
فاطمه قتالی (از…)                                امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
سعیده زراعتگر (از…)                             امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
فاطمه صادقی (از…)                              امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
مریم احمدنیا (از…)                                امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
فاطمه براسان (از…)                              امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
فاطمه زارعی (از…)                               امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
مریم حیدری پور (از…)                            امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
فاطمه علیشاپور (از…)                           امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
مهرانگیز جعفری (از…)                           امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
خاطره قتالی (از…)                               امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
عالیه باقری (از…)                                امور اداری                               آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
آمنه دمور (از…)                                   امور اداری                               آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
نسرین دیده بر (از…)                             امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – روزانه
عصمت پیش باز (از…)                           امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – شبانه
نسیمه قاسم زاده (از…)                        امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – شبانه
خاطره قتالی (از…)                               امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس – شبانه

گروه حسابداری:
عبدالرحیم تهرنژادیان (از تهر)                   حسابداری                             آموزشکده فنی … شیراز – روزانه
احمد آذرکیش (از …)                             حسابداری                             آموزشکده فنی … شیراز – روزانه
ماجد زارع (از…)                                    حسابداری                            آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس- روزانه
حسین دادو (از…)                                 حسابداری                            آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس – روزانه
احمد پسندیده پور (از …)                        حسابداری                            آموزشکده فنی لارستان – روزانه
علی دارای گون (از …)                           حسابداری                            آموزشکده فنی شهید کرانی سیرجان – روزانه
محمد آزاد پور (از…)                               حسابداری                            آموزشکده فنی آیت اله خامنه ای میناب – روزانه
زید پدیسار (از…)                                    حسابداری                            آموزشکده فنی آیت اله خامنه ای میناب – روزانه

گروه صنایع فلزی:
ناصر قناتی پور (از…)                             صنایع فلزی                             آموزشکده فنی … شیراز – روزانه
مصطفی آبسالان (از …)                        صنایع فلزی                             آموزشکده فنی … شیراز – روزانه 
پیمان پذیرفتگی (از …)                          صنایع فلزی                             آموزشکده فنی شماره … تبریز – روزانه
حامد آذرکیش (از …)                             صنایع فلزی                             آموزشکده فنی شهید چمران کرمان – روزانه
علی صیادی (از …)                              صنایع فلزی                              آموزشکده فنی شماره … زاهدان – روزانه
مهران محمدی (از …)                            صنایع فلزی                             آموزشکده فنی شماره … زاهدان – روزانه
احمد ایواز (از …)                                  صنایع فلزی                             آموزشکده فنی پسران تفت (یزد) – روزانه
محمد حسنعلی پور (از …)                     صنایع فلزی                              آموزشکده فنی بم – روزانه

سایر:
مهسا ریزپوران (از جناح)                         گرافیک                                   آموزشکده فنی الزهرا شیراز – روزانه
احمد زارعی (از…)                                تبلیغات و بازاریابی                     آموزشکده فنی … شیراز – روزانه
اسماعیل عبدی (از …)                          تاسیسات تبرید                        آموزشکده فنی شهید چمران کرمان – روزانه
علی دارای گون (از …)                           تاسیسات                              آموزشکده فنی … شیراز – شبانه
یوسف قدردان (از …)                             گازرسانی                               آموزشکده فنی شهید چمران کرمان – شبانه

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ابراهیم77 چهارشنبه , ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۴

من به همه پذیرفته شدگان تبریک میگم. و امیدوارم در تمام دوره های زندگی موفق باشند

نظرات بسته شده است.