کد خبر : 2277
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 فروردین 1393 - 15:00

دکترباستانی پاریزی، دوست کتابهای جناح، درگذشت + مقدمه ایشان درکتاب خاطرات شرفایی

دکترباستانی پاریزی، دوست کتابهای جناح، درگذشت + مقدمه ایشان درکتاب خاطرات شرفایی

به گزارش جناح آنلاین دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی استادمسلم تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و یار مرحوم شرفا شرفایی؛ درگذشت. دکتر باستانی پاریزی در طول زندگی ارزشمند خود خالق آثار ماندگاری در زمینه ادبیات و تاریخ شد که در پایان خبر تقدیم می گردد. استاد باستانی پاریزی اصالتا از روستای پاریز از توابع شهرستان

به گزارش جناح آنلاین دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی استادمسلم تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و یار مرحوم شرفا شرفایی؛ درگذشت.

دکتر باستانی پاریزی در طول زندگی ارزشمند خود خالق آثار ماندگاری در زمینه ادبیات و تاریخ شد که در پایان خبر تقدیم می گردد.

استاد باستانی پاریزی اصالتا از روستای پاریز از توابع شهرستان سیرجان استان کرمان بود و در طول زندگی خود به واسطه اشنایی نزدیک با مرحوم شرفا شرفایی؛ علاقه زیادی به فرهنگ جنوب و بالاخص شهرکی به نام “جناح” یا “جنه” نشان می داد. به گفته یکی از فرهنگیان جناحی؛ روز اول هرسال مجلسی دوستانه با حضور دکتر پاریزی، دکتر شفیعی کدکنی، دکتر ایرج افشار، دکتر مهدوی و… در منزل و باحضور مرحوم شرفایی در تهران برای بررسی مسائل فرهنگی تشکیل می شد.

دکتر باستانی پاریزی به واسطه آشنایی با مرحوم شرفا شرفایی جناحی، بر کتاب خاطرات آن نیک اندیش جناحی مقدمه ایی زیبا و مفید نوشته است که در پی می آید:

آدمیزاد دلش می خواهد عمر خود را به زندگی جاوید پیوند بزند، اما راهی ندارد، کوششهای او از روزگار ذوالقرنین و خضر آب حیات بی نتیجه مانده است. تنها یک راه باقی می ماند و آن اینکه ازطریق کتاب و نوشته، فکر و حیات خود را به آیندگان بسپارد و درین آرزو، این کتاب است که به داد آدمیزاد می رسد چه آنکه فکر و ایده را از نسلی به نسلی منتقل می کند . البته عمر کتاب هم طولانی نیست . اگر عمر آدم به صدسال برسد -که نمی رسد- عمر کتاب (کاغذ و مرکب) به پانصد سال ممکن است برسد- ولی استثنائا بعض کتاب های قدیمتر داریم و البته پاپیروس مصری و بعض قرآن ها می گویند عمری طولانی تر دارند. – و اگر هم درست باشداز نوع? ادعائی است که بعضی پیرمرد ها می کنند که با ناصرالدین شاه ملاقات کردیم و با اتابک هم نمک شدیم و اگر هم درست باشد استثناء است. ولی به هرحال کتاب مثل انجیر معبد تازه کهنه می شود و جوانه نو می زند.
در این میان آن ها که کتابخانه می سازند و جوانان نسل بعد از خود را با کتاب همدم می کنند نیز در واقع عمر خود را به عمر ابد کتاب- که هرچند با چند قرن یک بار رونویس تازه به دست می رسد- پیوند می زند، وهمیشه در ضمیر روشن اجتماع ، شهر و ولایت خود بای می مانند و این آقای شرفا شرفایی که ثروت و مکنت و همت خود را وقف ایجاد یک کتابخانه در شهرک جناح کرده است، ازهمان کسانی است که عملا حیات جاودانه یافته است. من که سالها با آقای شرفایی دم خور بوده ام می دانم او تا چه حد به کتاب علاقه دارد و چگونه با جدیت بسیار نسخه های گرانبها از اکناف عالم به دست می آورد و در کتابخانه خود جمع می کرد،? و اینک همه آنان را تقدیم همشهریان خود کرده است . سودا چنین خوش است، که یک جا کند کسی…

باستانی پاریزی
استاد تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
مهرماه ۱۳۸۱ – اکتبر ۲۰۰۲

فهرست کتاب‌های باستانی پاریزی به این شرح است:

الف ــ مربوط به کرمان نخستین چاپ آثار

? ? پیغمبر دزدان (چاپ هفدهم ۱۳۸۲)۱۳۲۴
? ? نشریه فرهنگ کرمان (چاپ کرمان)۱۳۳۳
? ? راهنمای آثار تاریخی کرمان (چاپ کرمان)۱۳۳۵
? ? دوره مجله هفتواد (چاپ کرمان)۱۳۳۷ ــ ۱۳۳۶
? ? تاریخ کرمان (تصحیح و تحشیه تاریخ وزیری، چاپ چهارم، ۱۳۷۴)۱۳۴۰
? ? منابع و مآخذ تاریخ کرمان۱۳۴۰
? ? سلجوقیان و غز در کرمان (چاپ دوم ۱۳۷۳)۱۳۴۳
? ? فرماندهان کرمان (تصحیح و تحشیه تاریخ شیخ یحیی، چاپ سوم، ۱۳۷۱)۱۳۴۴
? ? جغرافیای کرمان (تصحیح و تحشیه جغرافی وزیری، چاپ پنجم، ۱۳۸۴)۱۳۴۶
? ? گنجعلی خان (چاپ سوم ۱۳۶۷)۱۳۵۳
? ? وادی هفت واد (انجمن آثار ملی، جلد اول)۱۳۵۵
? ? تاریخ شاهی قراختائیان۱۳۵۵
? ? تذکره صفویه کرمان۱۳۶۹
? ? صحیفه الارشاد (پایان صفویه)۱۳۸۴

ب ــ مجموعه هفتی (سبعه ثمانیه)

? ? خاتون هفت قلعه (چاپ ششم ۱۳۸۰)۱۳۴۲
? ? آسیای هفت سنگ (چاپ هفتم ۱۳۸۳)۱۳۵۰
? ? نای هفت بند (چاپ ششم ۱۳۸۱)۱۳۵۳
? ? اژدهای هفت سر (چاپ پنجم ۱۳۸۴)۱۳۵۵
? ? کوچه هفت پیچ (چاپ ششم ۱۳۷۰)۱۳۵۵
? ? زیر این هفت آسمان (چاپ پنجم ۱۳۶۸)۱۳۵۸
? ? سنگ هفت قلم (چاپ سوم ۱۳۶۸) ۱۳۵۸
? ? هشت الهفت (چاپ دوم ۱۳۷۰)۱۳۶۳

ج ــ سایر کتب:

? ? یادبود من (مجموعه شعر)۱۳۲۷
? ? ذوالقرنین یا کوروش کبیر (ترجمه، چاپ نهم ۱۳۸۴)۱۳۳۰
? ? یاد و یادبود (مجموعه شعر، چاپ دوم، ۱۳۶۴)۱۳۴۱
? ? محیط سیاسی و زندگی مشیرالدوله (چاپ دوم، جیبی ۱۳۴۱)۱۳۴۱
? ? اصول حکومت آتن، ترجمه از ارسطو۱۳۴۱ (با مقدمه استاد دکتر غلامحسین صدیقی، چاپ چهارم ۱۳۸۳)
? ? تلاش آزادی (چاپ هفتم ۱۳۸۳، برنده جایزه یونسکو)۱۳۴۷
? ? یعقوب لیث (چاپ هشتم ۱۳۸۲)۱۳۴۴ (این کتاب به زبان عربی ترجمه و در قاهره چاپ و منتشر شده‌است. ۱۹۷۶)
? ? شاه منصور (چاپ ششم ۱۳۷۷)۱۳۴۸
? ? سیاست و اقتصاد عصر صفوی (چاپ پنجم ۱۳۷۸)۱۳۴۸
? ? اخبار ایران از ابن اثیر (ترجمه الکامل، چاپ دوم ۱۳۶۴)۱۳۴۹
? ? از پاریز تا پاریس (چاپ هشتم ۱۳۸۱)۱۳۵۱
? ? شاهنامه آخرش خوش است (چاپ ششم ۱۳۸۳)۱۳۵۰
? ? حماسه کویر (چاپ چهارم ۱۳۸۲)۱۳۵۶
? ? تن آدمی شریف است…۱۳۵۷
? ? نون جو و دوغ گو (چاپ پنجم ۱۳۸۳)۱۳۵۷
? ? جامع المقدمات (چاپ دوم ۱۳۶۷، جلد دوم ۱۳۷۳)۱۳۶۳
? ? فرمانفرمای عالم (چاپ چهارم ۱۳۷۷)۱۳۶۴
? ? از سیر تا پیاز (چاپ سوم ۱۳۷۹)۱۳۶۷
? ? مار در بتکده کهنه (چاپ سوم ۱۳۸۰)۱۳۶۸
? ? کلاه‌گوشه نوشین روان (چاپ سوم ۱۳۸۰)۱۳۶۹
? ? حضورستان (چاپ دوم ۱۳۷۰) ۱۳۶۹
? ? هزارستان (چاپ دوم ۱۳۸۲) ۱۳۷۱
? ? ماه و خورشید فلک (چاپ دوم ۱۳۷۶) ۱۳۷۱
? ? سایه‌های کنگره (چاپ دوم ۱۳۷۶) ۱۳۷۱
? ? بازیگران کاخ سبز (چاپ دوم ۱۳۸۴) ۱۳۷۳
? ? پیر سبزپوشان (چاپ دوم ۱۳۷۹) ۱۳۷۳
? ? آفتابه زرین فرشتگان (چاپ دوم ۱۳۷۷) ۱۳۷۳
? ? نوح هزار طوفان (چاپ دوم ۱۳۸۰) ۱۳۷۵
? ? در شهر نی سواران (چاپ دوم ۱۳۷۸) ۱۳۷۷
? ? شمعی در طوفان (چاپ دوم ۱۳۸۳) ۱۳۷۸
? ? خود مشت مالی ۱۳۷۸
? ? محبوب سیاه و طوطی سبز ۱۳۷۸
? ? درخت جواهر (چاپ دوم ۱۳۸۳)۱۳۷۹
? ? گذار زن از گدار تاریخ (چاپ دوم ۱۳۸۴) ۱۳۸۱
? ? کاسه کوزه تمدن ۱۳۸۱
? ? پوست پلنگ ۱۳۸۱
? ? حصیرستان (چاپ دوم ۱۳۸۴) ۱۳۸۲
? ? بارگاه خانقا ه۱۳۸۴
? ? هواخوری در باغ با گوهر شب چراغ ۱۳۸۴
? ? گرگ پالان دیده ۱۳۹۰

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 3 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۳
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ali javidan سه شنبه , ۵ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۲

درگذشت استاد باستانی پاریزی نویسنده پژوهشگر واستاد مسلم تاریخ زاده کویر را به همه تسلیت میگم روحش شاد یادش گرامی باد

راهدار سه شنبه , ۵ فروردین ۱۳۹۳ - ۲۲:۴۵

خدایش رحمت کند
لحن بسیار شیرین و گیرایی داشت
تاریخ رو با چنان زبان خودمانی و جالبی می نوشت که از خوندن کتابهاش اصلا خسته نمی شدم

abdollah_ahmadi یکشنبه , ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ - ۱:۱۴

متاسفانه آشنایی چندانی از استاد نداشتم اما بواسطه ی علاقه ای که به تاریخ داشتم و مقتضای رشته ی دانشگاهیم بود، در مورد استاد مطالعاتی انجام دادم و برایم مبرهن گشت که نسبت استاد مسلم تاریخ دادن به ایشان، حق است.
نکته ای که برای بنده واضح است این است که عمده ی بزرگان ما در ایران از روستاهای دور افتاده و یا شهرهای کوچک و دور از پایتخت بوده اند و امید است این تجربه نوید بخش آن باشد که کودکان، نوجوانان و جوانان شهر ما نیز باور بدارند که بالقوة چنین پتانسیل و نیروی عظیمی همچون دکتر باستانی پاریزی و امثاله را درون خود حمل می کنند و کافیست تا اراده کنند و این نیروی درونی را با عنایت الله متعال به بالفعل تغییر دهد. که خداوند می فرماید: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغروا ما بانفسهم(قطعا خداوند در هیچ قومی تغییری ایجاد نمی کند تا زمانی که آنان خودشان را از درون تغییر دهند)
روحش شاد و قرین رحمت الهی باد.

نظرات بسته شده است.