کتاب رویای بیداری؛ گزیده اشعار فارسی و بومی‌سرایی (جمسی – جناحی) شاعر جناحی آقای ناصر چمن پیرا

کتاب رویای بیداری؛ گزیده اشعار فارسی و بومی‌سرایی (جمسی – جناحی) شاعر جناحی آقای ناصر چمن پیرا

خوانش بخش های غیرفارسی کتاب رویای بیداری [ گزیده اشعار فارسی و بومی‌سرایی (جمسی – جناحی) ] شاعر گرامی آقای ناصر چمن پیرا با صدای شاعر لیست اشعار (برای پخش صوت بر روی عناوین زیر کلیک کنید) رویای بیداری – صفحه ۱۴۸ کتاب جنه – صفحه ۱۵۲ کتاب برون – صفحه ۱۵۶ کتاب تفسیر –