آمارهای کرونا در شهرستان بستک وحشتناک شده است

آمارهای کرونا در شهرستان بستک وحشتناک شده است

به گزارش جناح آنلاین همزمان با انتشار رنگ بندی جدید نقاط مختلف شهرستان بستک، صلاح الدین رفیعی زاد بخشدار جناح در گفتگو با جناح آنلاین نسبت به شرایط بسیار خطرناک شیوع ویروس و پاسخگو نبودن امکانات درمانی شهرستان هشدار داد. بخشدار جناح با اشاره به تکمیل تمام تخت های بخش کووید بیمارستان بستک گفت: به