رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جوابیه تفصیلی محمدعلی رضایی پیرامون مسائل راه خور و شهرک مروارید - قسمت اول
#1
قسمت اول

جناح آنلاین : این متن به درخواست آقای رضایی ( که هفته قبل قول آن داده شده بود ) توسط جناح آنلاین به علت طولانی بودن در دو قسمت (قسمت اول - قسمت دوم) قرار میگیرد. شما هم اکنون قسمت اول آن را مشاهده میکنید و قسمت دوم آن را در تاپیک "جوابیه تفصیلی محمدعلی رضایی پیرامون مسائل راه خور و شهرک مروارید - قسمت دوم" بخوانید.

برای ارائه نظرات خود به تاپیک "نظرات شما پیرامون»جوابیه محمدعلی رضایی پیرامون مسائل راه خور و شهرک مروارید"مراجعه کنید.
برخی از دوستان هم تقاضای مطلب آقای فولادچنگ را کرده بودند که میتوانند به لینک روبرو مراجعه کنند : http://www.janahonline.com/index.php?topic=2193.0

توجه : اسکن نامه ها و مدارک در ادامه مطلب پیوست شده است.

واقیعتی درخصوص راه خورجناح وپاسخی به مقاله برادر بهرام فولادچنگ

باسلام به محضرمردم شریف وبسیارخوب جناح چرا گفتم بسیارخوب درحالیکه خوبی زیادی بنظرم شاید بعضی مواقع درست نباشدبخاطراینکه خوبی زیادی باعث میشودبین خوب وبدتفاوتی نباشد زیرا همانند مردم جناح ، هرکسی هربلای برسرمان بیاورد ما بعلت خوب بودمان حاضر نیستیم، حتی با ارامی ودوستانه به اوگوشزد کنیم که مثلا اقای فلانی چرا اگرواقعا ساخت خیابان پلی وظیفه رضایی است ؟ ومثلا درقرارداد یاتعهد اواست وبعد ده سال نساخته ازاو شکایت نمیکنید ؟ مگرمردم تورا انتخاب نکردند که از حقشان دفاع کنید یا مثلا اتمام راه خور، یا هرکار دیگری که او یا هرکس دیگرتهعد داده وپول انراگرفته وبا گردن کلفتی حاضربه انجام یا اتمام ان نمیباشد، مگرمملکت حساب کتاب ندارد که هرکسی هرکاری دلش میخواد بکند یا حداقل ما مردم حاضرنیستیم ازوکیلمان واضح بپرسم فلانی،، لطفا درمسجد جامع شفاف وروشن بدون تفرعه رفتن بشکل بله یا خیر، به مردم بگو ایا این کارها وظیفه او است یانه، تا مردم ازسردرگمی درآیند یا نه دوست داری مردم درحالت بفهمی نفهمی بمانند ؟ خلاصه ای مردم بسیارخوب جناح : سعی کنید جاهایی که لازمه زیاد خوب نباشید که حاصل این خوبی زیادی نشرمقاله ای صددرصد اشتباه مثل مقاله برادرعزیزمان بهرام فولاد چنگ میشودً!! که میتواند بسیارزیان بار،اول برای خودش دوم ،برای مخاطبش سوم ،برای عموم مردم باشد ایا نگارش چنین متن غلطی بجز حاصل نپرسیدن او ویا پرسیدنش ولی جواب شفاف نشیدنش است ؟.

? پس ازاین مقدمه کوتاه، ابتدا ازشما همشهریان خوبم می پرسم : ایا بنظرشما وقتی کسی میخواهد درمورد موضوعی اظهارنظرنماید وان نظررا دراختیارکل مردم جهان بگذارد نباید ابتدا تحقیق مفصل نموده ؟ سپس اقدام به نگارش نماید؟ مخصوصا که ان موضوع دست اندرکارانی داشته ویک موضوع کار عمرانی که دارای سوابق وپرونده دردسترس باشد؟. چنین بحث اقتصادیی وعمرانیی که هشت سال ازان گذشته و وظیفه همه دست اندرکارانش مشخصه، انکه مانند یک بحث فلسفی نمیباشد، که هرکسی نظری بدهد، حالا اگردرفازیک بود هم هرکسی میتوانست یک تئوری ونظری بدهد، ولی چنین کاری که حدود ده سال ازآن گذشته و دیگه همه چیز ان ثابت وبلاتغییراست ما فقط میتوانیم شرح معوقه بنویسیم . خوب بهرام جان 1: علیرغم اشتباه فاحش نوشته ات باید اقرار کنم بسیار ازت ممنونم که مرا وادار کردی ضمن دادن جواب شفاف ومستند بعضی حرفایی که مدتهاست دوست دارم به مردم بگم نیز به بهانه جواب شما به عرض مردم برسانم، شاید که بسودشان بشود.? وحالا بهرام جان 2: خواهش میکنم اینقدرمردم را دست کم ونادان فرض نکن که بگوی 2500 نفر یعنی کل مردم جناح کلاه یک نفر سرشان رفت که این حرف توهینی بس بزرگ است 3: به هیچ عنوان ساخت خیابان پلی جزء متن طومار وخواسته مردم نبوده وبا این کارت جعل تاریخ نفرمایید ،زیراکه انکسی که طومار نوشت انقدر عقل داشت که کپی انرا برا چنین روزی نگه دارد تا احدی نتواند جعل تاریخ نماید 4 : به هیچ عنوان تفرقه وکینه حاصل ان طومار نبوده بلکه نطفه تفرقه سال 77 بس از ائتلاف پنج نفر کاندید شورا که خود را از پانزده نفر جدا کردند بسته شد: انها تنها در یک نکته نظر مشترک بودند وان نظر حذف رضایی کاندید شورا بود. (جهت اطلاع بخداوند یکتا قسم میخورم که این حرف دقیقا ازقول یکی ازطراحان ائتلاف میگویم ).5: سفارش میکنم هرگاه امار وارقامی به مردم ارائه میکنید
یا حتما دقیق بگو ویا حتما از کلمه حدودا استفاده بکن مثلا اراضی 50 هکتاری درست نیست وجهت اطلاع 55 هکتاری است؛ والحمدالا که انرا ننگین ندانستی که کمی مرا امیدوارنمودی . 6: باز جهت اطلاع شما تا قبل ازمطرح شدن راه خور هرگز وبه هیچ عنوان احدی بفکرفروش ویا توزیع زمین کفه خو یا بقول شما نگین جناح نبوده وحتی درتخیل کسی هم نمیگنجیده.. میدانی چرا چونکه نه بخاطر نگین بودنش بلکه بخاطروجود حدود شش برکه تمام مردم جناح محافظ ان بوده تا حدی که انگار مقدس بود افسوس که سن شما قد نمیدهد که بدانی چطور وقتی کسی قصد تجاوز به انجا داشت یا سنگی درانجا خالی میکرد چطور پیر وجوان، جمسی واوزی، این محله ای وان محله ای همه یکدست ویک صدا ظرف چند دقیقه سنگها را بقولا بجای میانداختند که هرگزطرف جرات حتی رد شدن ازانجا نیزدیگه نداشت ، ناگفته نماند که این تعصب بجا ویکپارچه ، شامل تمام اراضی اطراف برکه ها بود ولی این یکی بعلت تعداد زیاد برکه حساستربود. بله هم سن وسالهای من با اب این برکها بزرگ شده اند ولذا هرچقد تودلسوزباشید دلت اندازه ما برای این اراضی ومخصوصا هدر رفتن ان نمیسوزد ، واین مطلب کاملا کذب که نوشته ای هرکسی برای این زمین آرزویی داشته کاملا بی پایه واساسه وناشی ازسن کم وعدم مطالعه شما درخصوص تاریخ جناح است، اگرقبول نداری فقط یک درخواست قبل ازدرخواست راه خورکه درسال 75 از وزیر جهادسازندگی وقت شده، پیدا وارائه بفرما تا مردم قبول کنند حرف شما درسته ویا حتی یک نفرپیدا کن که قبل 75 به امید این زمین بوده باشد. شماها چه خبر دارید دیگران با چقد خواهش وتوجیه نمودن توانستند اول رضایت امام جمعه سپس پیرمردان دلسوز وسخت متعصب ممربرکه را بگیرند. 7: اینکه فرمودید سند بنام یک نفرشده بقدری کذب ودورغ است که حوصله توصیح دادنش ندارم. اگرچه مطمنم سطح سواد شما حتما بالاترازاین است وحتما این متن را تندتند نوشته وبه ان اهمیت نداده اید چونکه حقیقتا بسیاربی محتوا وبی معناست!! ازطرفی مردم را یکجا ساده ونادان خوانده یا طوماری که 1200 امضا داشته با208 درصد اضافه کردن 2500 نفرعنوان کردی مثلا این اشتباه 208 درصدی برا ی تو که فوق لیسانسی واحتمالا به همین خاطراجازه به خود دادی مردم را ساده فرض کنید تا حدی که صفت سادگی مرگباربهشان دادی خیلی نازیباست ..حالا اگرمثلا اینترنت فقط درسطح جناح پخش میشد هم شاید زشت نبود میگفتیم همه جناحی هستیم? من که سواد ندارم ولی شنیدم ظاهرا سراسر جهان پخش میشه لذا توکه مثل بنده خداها جناحیها ساده نبودی بهتر بود بخاطرحفظ ابرو واعتبار مردم جناح که به مردم بافرهنگ معروفند که جزاین نیز نیست، اینطورهمشهریانت را درمقابل چشم جهانیان ضایع نمی کردی همینکه دراین چند روز احدی از8000 نفرمردم جناح بخاطر چنین توهینی کوچکترین حرفی بشما نگفته اند نشانه فرهنگ بالا وگذشت وبزرگواری انهاست همینکه مصوبین به اتمام نرسیدن راه خور، ومخالفین اجرای مجانی خیابان پلی درده سال قبل، ومخالفین ساخت دو مدرسه راهنماهی درمحله وسارجناح، 12 سال قبل، همینکه چند نفرمغرضی که طی 8 سال بالای ده میلیارد تومان بهشان ضرر زده ،همینکه بواسطه غرض شخصی چند نفر توزیع زمین حدود500 نفرجوان جناحی را بیش از هشت سال به تاخیرانداخته وباعث شدند جوان بقول خودت جیب خالی ، بجای قطعه ای صدهزارتومن حالا ناچارشود قطعه ای دو تا ده میلیون تومان بخرد وهمان جوان؛ حداقل بخاطر8 سال تاخیردرساخت خانه ،ناچارنکند حالا دستکم به دو برابرقیمت بسازد وووووو..موارد خیانت بقدری زیاد است که هم من حوصله نوشتن ندارم، هم شما حوصله خواندن فقط یک مورد کم خرج دیگرمیگم تا پی به بزرگواری وگذشت مردم جناح ببرید، همینکه بخاطرنگرفتن یک جلسه پرسش وپاسخ عمومی باعث شده جوان صادقی مانند شما را با ان سواد دانشگاهی، بقدری از مسائل شهرخود بی خبربذاره ویا احیانا قضایا را معکوس جلوه بدهند، که شما مقاله تان را طوری بنویسید که حتی یک درصد نیز واقعیت نداشته باشد!! وگرنه من قسم میخورم شماهرگز به عمد چنین نمینویسد، ویقین دارم اینطورازکسی شنیده اید، که فکرنکردید یک کلمه بهتان دورغ بگوید، ولی مطمنم بنده خدا هرکه است بجایی رسیده که دیگر نمیتواند راست بگوید! بقولا ناچارشده برای به ثمررساندن یک دورغ صد دورغ دیگر بگوید، بهمین خاطرحتما باجلسه عمومی وبا رفع دودستگی وبا شفاف سازی وبا جواب دادن به لیست سیزده میلیاردتومانی زیان رساندن به جناح، که 5 سال پیش خدمت مردم ارائه نمودم ،مخالفه وحتما تنها دعا میکند خداوندا این نفاق را حفظ ، کاتب فضول این متن رابمیران، تا هرگزگذشته روشن نشده وگرنه نفاق رفع میشود! غافل ازاینکه این فضول همه چیز رادرکتابش مینویسد! وبه قولی که سال 77 داده همچنان پایبنده ، چه قولی ؟فقط گفته بودم تا من زنده ام خیانت به جناح ممنوعه، اگرنتونم جلوش بگیرم، افشاگری میکنم، میدانم شاید ضررمالی بکنم! ولی فکرکنم نگاهی به گذشته نشان میده من زیاد در پی پول نیستم، و اینقدرکه دارم خداازلطف وکرم خودش داده وگرنه الانه نباید ریالی هم داشته باشم.. پس اینهمه خیانت ودورغ بمردم ، ومعکوس جلوه دادن رضایی، که باوجود چندمیلیارد تومان کمک، بنرخ امروز به جناح، اینچنین ماهرانه اورا دزد وزمین خواروغارتگرمعرفی میکنید چرا،وبازاین مردم بزرگوارهیچی بشما نمیگن اینهاهمش نشانه خوب بودن زیاد از حد مردم است، البته اگر خدای نکرده نه ازبی تفاوتی نباشد.؟ ای خدا ، چقد این مردم خوبند وچقد گول زدن به این مردم گناهه، چه رسد به نفاق افکندند، بهرام جان مطمنم تشخیص خواهی دادکجای حرفم رو بتو است؟ وکجا نیست؟ مردم بافرهنگ جناح قطعا نیز میدانند.. برای اینکه کمی تند نوشتم البته ازنظرخودم نرم هم نوشتم. ازنظرمردمی که شاید هرگزاین حرفا باورنکنند ویاشوکه شوند، ولی بخاطریکه یه وقت شک نکنند اینطوردرمحضرخداومردم قسم میخورم : ای خداوند بزرگ، که برهمه اعمال گذشته وحال واینده همه ما ناظروشاهدید، اگرمن دراین نوشته وادعایم مخصوصا ادعا کمک میلیاردی به جناح درراه خور و18 کیلومترخیابان کشی وپنج سدجناح وهرکارعمرانیی برای جناح کردم وپل رودخانه پایتاوه ، یک کلمه دورغ گفته باشم ، هرغضبی شدیدتراست بر من وخانواده ام نازل بفرما، وای خدای بزرگ خودشاهدید بواسطه وجود چندنفرادم مغرض وعقده ای که بعضامنفعت شخصی دارند ومرا که نه تنها ریالی ازکارهای جناح سود نبرده، بلکه چنانچه گفتم ازجیب شخصی کمک نموده ام برعکس به مردم معرفی نموده وحاصل این کارشان ایجاد نفاق بین مردم شده وباوجودیکه سالهاست دست ازامور جناح کشیده وبزودی نیزمهاجرت میکنم بازدست بردارنبوده وعلاوه برتشدید نفاق بخاطرسودی که ازنفاق میبرند واقعا به منافع مردم نیز ضررمیزنند وبقول انان شورای اینده باید یکدست همه جمسی باشند، وبهمین خاطرازحالا 5 نفرکاندید مشخص نموده که برادرعزیزبهرام نیز اگربافهمیدن واقعیت تغییرنکند احتمالا یکی از 5 نفرتعیین شده است ،4تای دیگرشفاهی میگم مانند ف ب ا ح هستند، خدایاخودت شاهدی که بخاطر این موارد که نوشتم ناچارشدم خیری که کردم بگویم، اگرچه برای رضای تو وجناح خیر کرده ام وخودت شاهدی هدفم ازگفتن بعد سالها خدای نکرده نه تظاهربود ،نه به رخ مردم کشیدن ،بلکه بخاطرظن بد وتهمتهای که بفور بمن زده وهنوز نیز ادامه دارد گفتم تا بعد ازاین اگرباز ادامه داده وگناهکارشدند دران دنیا نتوانند بهانه کنند، خبرنداشتیم. دلیل دوم مخالفت تعداد زیادی ازدوستداران جناح که بخاطر حب جناح، با کسی که به جناح ضرر بزند، مخالفند، که بسیارکارشان درسته ولی وقتی بدانند من حرفهایم درسته قطعا دوستم خواهند شد .8: بهرام جان متاسفم که فرق قرارداد وطومارندانسته ، انچه 1200 نفر امضا کردن، نامش طومار است ونه قراردادننگین .9:شما به طومارافتخارامیز،اسم ننگین داده ای. چرا افتخارامیز؟؟ زیراکه انزمان همه مردم جناح با هرعقیده ولعجه، بدون کوچکترین چانه زنی، ذیل طوماری بطول نه ونیم متر، با اسم وفامیل وشغل امضاکردند، درصورتی که توسط نوجوانان 15 الی 16 ساله خدمت مردم ارائه میشد ،اگرمن میرفتم شاید میتونستید بهانه کنیدکه مردم تو رودرواسی گیرکردند. یکی دیگرازدلایل افتخارآن این بود: که برا اولین باردرایران مردم جناح این ابتکاروافتخار بخرج دادند، که با امضاء یکپارچه خود توانستند پول فروش ان زمین ، بجایکه به خزانه دولت برود، صددرصد درجناح یعنی خود شهرک وراه خورخرج شود، وافتخاردیگراینکه تنها زمینی درایران که نقشه ان بدست خودمردم وباب میل وسلیقه خودشان طراحی شد والان به? اعتراف دوست ودشمن یکی ازقشنگترین شهرکهای کشورمحسوب میشودشهرک مرواریداست . ایا یکباربه این همه مزیت فکرکرده بودی ؟ ایا الان عقیده ات عوض نشد؟ 10: فرمودی، مردم آرزوی خانه وکاشانه به دلشان ماند ونگین جناح گیرشان نیامد، بسیارمتعجبم ایا اینهمه ساختمانهای قشنگ تهرانی داخلش نشستند؟ تاانجائیکه من دیدم ویادمه اقایان دکتردرخشنده ،دکترقاهدیان، دکترامان، یوسف احمدی، داریوش کشاورز، شهرام کشاورز، مهندس قادری، ساختمان اگین، قطبا دامن افشان، ارجمندی، عبدالاملایی، احمد روزخون ،چهارتاازبرادران کشاورز، محمد اشک ،چهارواحد ابراهیم قادری، اکبرعوضگر، غلام راشدی، دوواحد اختر، محمدرضای ،غنی پیاب، اینها ودهها خانواردیگرالان نشیمنند وصدها نفردیگردرحال ساخت واینده میسازند تاانجائیکه من اطلاع دارم اینها جناحی هستند. اگرشک دارید میتوانید تحقیق کنید، واقعا من نمیدانم حسرت بدل چه کسی مانده ؟ یا چه کسی برای خرید مراجعه نموده که به اونفروختند ؟ وحتی قرضی، وهرطورمایل بوده،? اگراعتقادحضرتعالی همانند افراد بیسواد براین است که هرکسی به سن 18 سالگی رسید، دولت موظفه? یک قطعه زمین? به او بدهد!؟ واو نیزمختاراست فورا به هرکس وبه هرقیمتی بفروشد!؟ باید بگویم، بسیارمتاسفم واگرفرد موردنظرشما منتظراین بوده که قواره ای صدتومان بگیرد وچند میلیون بفروشد وپراید بخرد،؟ وظیفه تحصیل کردگانی چون شمااست که اورا متوجه نمایید، که اولا دولت بیچاره چنین وظیفه ای ندارد، دوما اکیدا فروش زمین واگذاری ممنوع وجرم تلقی میشود ،که دربرگ واگذاری نیز نوشته وانانیکه بجزدرشهرک مروارید که استثناء بوده درشهرکهای دیگرفروختن الحمدلله چون تاکنون سخت نگرفتند? به مشکل نخوردند، وخدا کند اینده برایشان مشکلی پیش نیاید011:بهرام جان فوق لیسانسی مثل توبسیارنازیباست که ندانی هرگزمحاسبات راهسازی درفاکتورنمینویسند الحمدلله تو ریئس اداره کارهستید: معمولا پیمانکاران بواسطه مشکلات کارگری باشما ارتباط دارند و خیلی وقتها? با بررسی صورت وضیعت لازمه بین انان قضاوت کنید، اگربهرام نداند! پرداختی راهسازی وتقریبا تمام کارهای دولتی طبق فهرست بهاء است! وپیمانکارباید صورت وضیعت نوشته وچندین ناظرازطرف کارفرما بررسی کرده وسپس پرداخت شود، وده درصد ان، بعنوان حسن انجام کارنزد کارفرما نگه داشته میشود، وبعد دوسال چنانچه کارعیبی نداشت انرا میپردازند، پس چه انتظاری ازعموم مردم است! .12.: فرمایش کرده اید درفاکتوربی انصافی ده برابرنوشته اند ایا بنظرخودت توبی انصافی که بدون تحقیق ازطرف دیگرماجرا، که من باشم اینهمه تهمت زدی یا من که با داشتن فقط حداکثرهفصدمیلیون تومان، پول فروش زمین شهرک مروارید که انهم همش قرضی واجناس بجای پول نقد بهم دادند، دستکم کم سه میلیارد تومن کارکردم ودوازده دستگاه لودر وبلدوزر وگریدرم فروخته، وخرج راه خورکردم ،ایابنظرتودرراه خورفقط صدوپنجاه میلیون تومان هزینه شده که ده برابرش کردم،؟!!!و شده یک ونیم وتهعد من تمام شده؟!! .. اخه قرارداد من این بوده که درقبال این زمین تا سقف یک ونیم میلیارد بانرخ فهرست بهاء کار کنم، وهمان مبلغ چک ضمانت به فرمانداری دادم وازان به بالا فرمانداری بودجه دولتی بگیرد، وقتی کاربه کیلومتر نه رسید، صورت وضیعت دادم، شد دو ودویست که فرمانداری قبول کرد تهعد من تمامه، ونامه تسویه حساب دادند وچکم پس دادند، ولی چون من به مردم قول داده بودم تا راه بازنکنم ول کن نیستم وباید وقتی این زمین بفروش برسد حتما راه بجایی برسد که هیچ عقل سلیمی ولش نکند (همانندالان که علت پیگری تک تک افرادی که پیگیرهستند همین است ) بافروش دوازده دستگاهم راه را باز نمودم وجالبه که بدانید قرارداد من اینبود که راه را بعرض نه متربازنمایم، ولی برو متر کن تا بدانی که چهارده متر است!! راه دوری نیست پیش برکه دوکه برو پل متر کن ببین چهارده است یا نه، انوقت حساب دستت میاد بی انصاف توهستی یامن!! بی انصاف من هستم یا انکه این واقعیتها را میداند وبرعکس به مردم میگوید؟.!!!.13: بازفرمودید هکتارها زمین برای یک جاده قاچاق رو ازما قاپیدند، اولا که 1200 نفرعاقل وبالغ بودند، دوما یک نفر پیدا شود بگویید بزور ازش امضاء گرفته باشند؟ سوما : مگرزمین ازجناح بردند وبه غریبه فروختن ؟ چهارما: پس چرا حالاکه قصد دارند شانزده میلیارد تومان بیت المال خرج ان کنندو بخاطران 71% به ایشان رای دادند ؟ مخالفت نمیکنی؟ مگرنه اینکه ادم درست کسی است که منافع عموم فدای منافع خود نکند؟ پس حالا نباید اجازه دهید 16 میلیارد فدای یک جاده قاجاق رو کنند! ازان گذشته مثلا چاقوی تیزی اگر دست تو بدهند ایا با ان میوه پوست میگیری و میخوری؟ یا توشکم خودت میزنی؟ پس راه هم همینطوراست،هم میتوان قاچاق بقول شماازطریقآن اورد، وهم مریض? به بیمارستان رسانید، ایا بنظرشما راه، عامل قاچاق است!؟ یا چیزی دیگر!؟.. ایااگرراه خور نباشد قاچاق قطع میشود؟ چرا اگر شما انقدرمخالف قاجاق هستی ومطمنی قاچاق میشود به 110 زنگ نمیزنی!؟ اینکه دیگه زحمتی نداره !!..تعجب اینجاست که راه خوردیروز خوب نبود،وچنین شعری میسرودند، ولی امروزمقدس شده .. ایا معنای ان تعصب کورکورانه است؟ یا? اینست که بعضیها 20 سال ازقافله عقبند وبا 20 سال تاخیرمتوجه واقعیت میشوند؟? بنظرمن هردو درسته ! ومن بابت ان هم خوشحالم ،وهم ناراحت.. 14: گفتی مقصرکیست؟ ایاواقعا نمیفهمی؟ یا نمیخواهی بفهمی؟ که متاسفانه بیشتردومی درسته! واکثرا نمیخواهند بفهمند!! . ایابنظرشما پنج نفراعضای شورا که باامضای خود فروش زمین تایید کردند وسپس رفتند خانه خوابیدند و تازه بعد هفت سال قرارداد دیدند ومتوجه شدند تعهد من اتمام کارنیست انها مقصرند؟ البته کارخدا را ببین خوب شد خوابیدند وگرنه مخالفت میکردند وهرگز90درصد خاکبرداری انجام نمیشد وامروز نه کسی بفکرتقاضای ان بود ونه دولت قبول میکرد انهمه پول بذارد چون اگر ازنظرریالی بگیریم براحتی میتوان ثابت کرد 70درصد هزینه ان شده !!وبا این خوابیدن باید واقعا ازایشان تشکر نمود وتک تک مردم مدیون ان خواب عمیقند اینرا حاضرم ثابت کنم !!( ولی بقول شیخ سعدی : کسی اگربه دیده انکار نگاه کند نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی? ? ? ? وگربه چشم ارادت نگاه کنی دردیو فرشته ای یابی کروبی) فرض بگیریم ارزش زمین بقول شما چند برابرراه خوراست ایا من زمان عقد قرارداد عضوشورا بودم یا شخص عادی؟ ایا بعنوان نماینده مردم بودم یا نماینده شورا بودم؟ یا یک پیمانکار؟ ، پس درچنین موقیعتی، وزمان عقد قرارداد، ایا پیمانکار منافع خودش درنظر میگیرد یا کارفرما؟ ولی با وجود این من حداقل سه برابرتعهدم کارکردم، بنظرتو ایا نباید زمان عقد قرارداد? شورا درفرمانداری حضور می یافت؟ و مو از ماست میکشد؟ و وقتی میدید مثلا قرارداد خوب نیست وبه ضرر مردم میباشد قبول نمیکرد؟ انوقت یا من قبول میکردم یا نه، اگر قبول میکردم، دیگه ناچاربودم حتی خانه ام? بفروشم تمام کنم، اگرهم قبول نمیکردم میتوانستند پیمانکاردیگری پیدا کنند، ولی چون هیچ دیوانه ای نبود قبول کند! باید خود شورا، با فروش زمین دستگاه خریده والان دارای چندین دستگاه بودند، که جزء سرمایه مردم جناح بود. بنظر شما ایا هرکسی جای اقایان بود غیرازاین میکرد که گفتم؟ حالا شما قضاوت کنید مقصر کیست؟ انها تنها شانسی که اوردند پیمانکار من بودم، که ازبس علاقه به این راه داشته ودارم نه تنها در کیلومتر نه ول نکرده، بلکه تا کیلومتر16 کاملا باز نموده ومابقی را بعرض 4 الی 5 متر باز کردم، که مزد زحمات شبانه روزی من، وتلفات جانی نوجوان 16ساله وپیمانکارپرتلاش مرحوم رنجبر62ساله،? همین حرفهایست که اقابهرام نوشتند.15: فرمودید 2500 نفر امضاء کردید که این وصیت ونصیحت مرا بپذیر، هرگزدردادن اماردورغ نگو، یا سعی کن اشتباه نکنی، چونکه ذیل طومار دقیق 1200 نفر امضاء کردند، وفقط درخواست راه خورنمودند، وخطاب به استاندار گفتند : انشالا با موافقت شما هم جوانان ازطریق انبوه سازی صاحب خانه ارزان میشوند وهم راه خور احداث میشود وهم امکان استفاده ازاب طرح محرم است، که متاسفانه جوانان ازطرح بزرگ انبوه سازی حمایت نکردند، وباز گوش بحرف کسانی کردند که سال 74 اب وبرق وشنریزی 55 هکتاری را برای ابد با ان قیمت نازل پنجاه هزارتومنی از دهان جوان جناحی حرام کردند!! وسپس بپاس ان خیانت 95% رای اوردند، این بود تشخیص جوانان انروز ودقیقا بهمین خاطراست، که میگن باید تاریخ شهر وکشور خود را حتما بدانی (ملتی که تاریخ خودنمی داند، محکوم به تکرار تاریخ است ) وراجع به طرح محرم هم هرچه به شورا فشار اوردم، هم کتبی هم شفاهی، درخواستی نکردند ودنبال اب نه چندان شیرین و کم میستان افتادن ، درحالیکه فاصله خط محرم 20 کیلومتر، ومیستان اگرازمبدا اجرا میشد حدود 50 ک است، وناچارنا ازدنباله خط فاریاب اجرا نمودند، که هم حدود 20کیلومترمیشد ، ایامیدانید چرا؟ ازترس اینکه نکند یکنفر بگوید رضایی راست میگفت راه خورچقد خوب است!! تنها بخاطراین حرف اب دائمی وفوق العاده شیرین محرم (انکه بزودی فرامرزانی انشالا مینوشد) را ازدهان شما مردم حرام کرده وبزور 180 میلیون تومان خودیاری دادند! درحالیکه ابدا نیاز نبود! ودلیلش هم اینکه کتاو و خلوص یکریال ندادند،!!! ولی میدانید چرا پول زحمت کشیده خیر بیهوده مصرف کردند؟ چونکه خود شورا? پیمانکارشود(زیراکه قانونا بایدپیمانکارشرکت رتبه دارباشد، ولی وقتی پول شخصی باشد هرکسی میتواند پیمانکارشود بله 180 بخاطر فقط همین ازخیرگرفتند ) تا هرروزبتوانند چندنفر با خود ببرند واحیانا داخل کانال بروند لباسشان خاکی بکنند تابتوانند عنوان کنند شورای زحمتکشی هستند!! واز ان جالبتر درست کردن دعوا بستک ! وبعدش سخنرانی مسجد جامع که بله شورای شما تاپای جان ازحق شما دفاع میکند! وباورکردن مردم خوش بین!!! من همان روزها همه این بازیها را میدانستم ولی اگرمیگفتم کفر محسوب میشد! اگرباور ندارید؟ کمی فکرکنید چطورشرکت اب وفاضلاب روستایی که مجری طرح بود یک میلیارد هزینه این خط کرد.. ایا 180 یا200 نمیداد؟ بقول انکه? میگفت دیدیم پول مفتی است گفتیم باشد کمک کنند! وجالب این بود هرگز نگذاشتند تابلو بزنند، که کارفرما وپیمانکار وبودجه طرح معلوم شود!! چون نباید مردم بدانند 80%هزینه دولت داده وفکر کنند همه شورا توانسته ازخیر بگیرد!! گرچه خیر ثواب خودش دارد چون او به نیت خیر داده، حالا لازم بوده یانه ازثواب او کم نمیشود 16.: خیابان پلی هم توضیح دادم ابدا جزء طومار نبوده ولی جزء پیشنهاد غیرمنطقی شورا بوده که مفصل توصیح داده ومیدهم، (ناگفته نماند که شورا درنامه ای که برای موافقت راه خورنوشتند تقاضای پلی وسالن وغیره کردند ومشروط نمودند ازمحل فروش زمینها انجام شود وباوجودیکه میدانستند این زمین کفاف راه هم نمیکند چند پروژه دیگر نیز به ان اضاف نمودند، چون بسیار درخواست غیرمنطقی وخنده داری بود فرماندار عصبانی شد تلفنی با انها دعوا کرد، انوقت شورا نامه راعوض نموده، اینبارمشروط به پول زمین نکرده ازفرمانداری خواستند ازبودجه دولتی ان کارها را بکندولی اولا چون درصورتجلسه قبل ان موافقت کرده بودند، که فرمانداری مختاراست ازبین پیشنهادات شورا هرکدام صلاح دانست انتخاب نماید!! وازطرف دیگر مگربودجه گرفتن به این سادگی است؟ که هرچه شورا نوشت مستجاب شود که امروز بگوییم: چرا پلی اجرا نشد، شما فکرکنید ایاتنها بخطر اینکه شورابنویسد اقای فرماندارلطفا خیابان پلی رابساز! وخسارت مردم هم بده! رضایت هم بگیر! ویادت نرود 20هکتار زمین باشبکه اب وبرق وخیابان برای جوانان جناح ظرف 6ماه اماده کن وفوری بما خبرش بده تا بین جوانها توزیع کنیم!! ضمنا حتما طی 6ماه یک سالن فرهنگی ورزشی برای خواهران هم جنگی بسازید!! وتایادمان نرفته یک هکتار زمین مناسب در انجایکه ماگفتیم هم سندش بنام ما بزن تاهنرستانبسازیم!! ایابنظرشما باچنین نامه ای کار انجام میشود؟؟ وحالا که نشده مقصررضایی است؟؟ ایاچنین دستوری تاحالا ریس جمعورداده که شورای یک روستا بدهد؟ اگرباورندارید ضمیمه میکنم تاحداقل سیری بخندید، بنظرشما مسئولین بادیدن چنین نامه ای چه فکری درباره شورا وملتی که چنین شورایی انتخاب کرده کرده اند ؟؟ بله این بوده تعهدی که در باره پلی بوده!! بنظرمن هرکسی فهمید اینکاره نیست ونمیتواند برای مردم مفید باشد، بزرگترین ثوابی که میتواند نصیب خود کند، اینست که برود کنار نه اینکه همی بشیند وتقصیرراگردن آین وآن بیاندازد، بقولا یامرد باش یاپناه به ادم مرد بیار،ویقین داشته باش مردم بالاخره روزی همه چیز خواهند فهمید حقیقت رانمیشه تا ابد پنهان کرد..17: فرمودیدشهرشان رافروختنداولا: جناح حدود500هکتاراست، وشهرک مروارید30هکتارپس چنانچه به بابای تهرانی هم فروخته باشند تازه می شود شش درصد جناح. دوما:دکتردرخشنده ودکترقایدیان وامثالهم جناحی هستندیاغریبه؟ که باساخت قشنگترین ساختمانها چهره جناح را زیبا نموده اند، الحق ووالانضاف که زمینهای شهرک مرواریدنیز باید صاحبانش چنین کسانی باشندکه باسلیقه وباهمتند.? پس امضا کنندگان این نامه بقول شمادرتاریخ جاودانه خواهند ماند، ولی نه به ان نیتی که شمادارید بلکه به واسطه حماسه ای که خلق کرده اند.(انها وهمه کسانی که به ایرانزمین خدمت کرده اند? راست? قامتتان جاودانه تاریخ خواهند ماند . ونوشته های که بوی غرض داده، یا ازروی ناآگاهی نوشته میشود درزباله دان تاریخ دفن خواهند شد، وان نوشته وشعری جاودانه درسینه تاریخ ثبت خواهد شد، که شفاف،و بدون غرض، صریح وبرای رضای خدانوشته شده باشند) وقتی که طراحی 16هکتاری می بینم، پیش خودمیگویم، حتی اگرراه خور را? شروع نکرده بودیم ،هم اشکال نداشت چه رسد به انکه به اتمام نرسیده باشد!!? 18: فرموده اید امضاکنندگان باعث تورم قیمت زمین شده اند اینکه حتما شوخی فرموده اید !! وگرنه هربیسوادی میداند با زیاد شدن هرکالایی قیمت آن پائین می اید، نه بالامیرود اولین الفبای اقتصاداین است که هرگاه عرضه زیادشده وتقاضا کم جنس ارزان وبرعکسش گران? میشود.حالااینکه توزیع405زمین مسکونی وحدود200تجاری،، یک ضرب درولایت 1500خانواری آماده فروش شود ، چطوربنظرمتخصصی چون شماباعث گرانی قیمت میشود؟ واقعا عجیب است!! کدام کتاب اقتصاد دردانشگاه به شما درس داده اند؟ بخدا نمی دانم !!19: نوشته اید : عده ای کنارپست برق 430مگاواتی خانه دارند!! بایدبگویم چنانچه از کلاس دبیرستان تفاوت وات باولت که یکی معرف توان یا قدرت است ودیگری نشانه اختلاف پتانسیل نفهمیده اید، لااقل روی تابلو پست برق را می خواندید تا بجای430کیلوولت 430مگاوات ننویسی!!20: اخرین ومسخره ترین وفتوای حضرتعالی:? که فرمودهید دعوا اینده در جناح دعوای زمین است .!! ایامیدانی درجناح 1200خانواری 2700 قواره زمین 500 متری توزیع شده؟ وهمچنان درحال توزیع است؟ بواقع درجناح طی 15 سال 225درصد به مسکن اضافه شده!! بعلاوه اینکه بالای 1500 واحدتجاری وجود دارد! ایامیدانید با نرخ رشد، یک ودو دهم درصدی ،جمعیت جناح، زمینهای توزیع شده درصورتی که هیچکس خانه پدری نشیند، احدی هم ازجناح مهاجرت نکند ،وکسی هم دوطبقه نشیند وهمه خانه ویلایی بشینند وهرجوانی به 18سال رسید ازدواج کند، برای حداقل 25 سال اینده? کفایت میکند؟ که صدالبته ان شرایطی که گفتم هرگزاتفاق نمی افتد! وباید کارشناسانی چون شما دقیق محاسبه نمایند ،که قطعا 25 سال به 50 سال هم? خواهد رسید، حالا براساس کدام آماروارقام وفرمول شما دعوای آینده جناح را دعوای زمین دانسته اید، باید خودتان جواب دهید!! البته این آمارصرف نظر از وجود دشتهای هموار فراوانی است که چهار طرف جناح وجود دارد بطوری که هروقت مسئولین صلاح بدانند براحتی قابل توزیع است، وبازصرف نظرازاینکه دردنیای امروزوبا تورم موجود وتعداد کم فرزند، مطمنئا خیلی ها زمین 500 متری راجهت مسکن فرزندانشان دوقسمت میکنند، اگرتوجه کرده باشید درشهرهای تقریبا بزرگ اکثر زمینها مابین 150تا 200 متری است وبازصرف نظرازتوسعه عمودی شهربشکل چند طبقه لذا برای آخرین جمله ازشما میخواهم حداقل به احترام مدرک تحصیلیی که دارید وبه احترام مردم خوب جناح، همیشه ازنوشتن یا گفتن حرفها وآمارها وتجزیه وتحلیلهای دیمی وکیلویی خوداری فرمایید تا وضع ازاینکه است خرابتر نگردد، و ادم منصف وصادق، درراه محو دودستگی قدم برداشته? یاسخن میگوید یا قلم به کاغذ میبرد. انشاالله که ازجواب من که سعی کردم احترامت حفظ نمایم ، چون هنوزاعتقاد دارم جوان صادقی هستید،دلگیرنشده باشید.(بقولاموشک جواب موشک.<به شوخی گفتم)ومراببخشید اگرصریح جوابت داده ام (وطبق قول شفاهی که بهم داده اید امیدوارم این نوشته رادر سایت گازال بذارید ولی بعید میدانم این تحمل راداشته باشید واز کسی حراسی نداشته باشید .) چون? مجبورم کردید جواب بدهم وبیشترنتوانستم باسکوتم به خودم وخانوادم ومردم خوب جناح? ظلم کنم، تا حالا هرکس وناکسی هرچه خواسته بد گفته ومن تحمل کردم،(درعصراوز وسایتهای مختلف) ولی وقتی دیدم یک کارشناس اینطور فکر میکند دیگه سکوت را جایز ندانسته، گفتم یکبار براهمیشه، خدمت? مردم، بادرنظرگرفتن خدا و وجدان شرح معوقه را انطور که حقیقت بوده? توضیح دهم، تا پس ازآن اگرکسی باز تهمتی زد، دیگه اگرشکایتی کردم جایی برای گلایه کردن نباشد.

ادامه این مطلب را بخوانید.

نظرات خود را در تاپیک "نظرات شما پیرامون»جوابیه محمدعلی رضایی پیرامون مسائل راه خور و شهرک مروارید" بنویسید.
 سپاس شده توسط milad ، d.beckham ، mohammad_p ، armena
#2
اسکن برخی از نامه ها و مدارک (برخی دیگر در صورت یافتن و ارسال اضافه میگردد) طبق مقدمه متن فوق قرار داده می شود : (سایت جناح آنلاین در قبال اسناد ارائه شده مسئولیتی ندارد )

1- نامه مدیرکل حوزه وزارتی به معاون عمرانی-سال 74
[عکس: thumb]


2- نامه جهاد جهت احداث راه خور با خودیاری 100 میلیون تومانی-سال 76
[عکس: thumb]3- نامه جهاد سازندگی بستک به شورا اسلامی جناح-سال 76
[عکس: thumb]4- نقشه کفه خو در سال 76 که نشان میدهد 10 تا 13 هکتار می باشد-سال 76
[عکس: thumb]


5- نامه فرمانداری بندرلنگه-سال 80
[عکس: thumb]


6- نامه شورا اسلامی جناح به فرمانداری-سال 80
[عکس: thumb]


7- صورتجلسه با فرمانداری بندرلنگه در مورد راه خور-سال 84
[عکس: thumb]

 سپاس شده توسط mohammad_p


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان