به نطر شما چه تیمی قهرمان جام حذفی خواهد شد؟
پیروزی
75.00%
3 75.00%
سپاهان
25.00%
1 25.00%
مجموع: 4 رای 100%