جناح آنلاین

نسخه‌ی کامل: آخرین وضعیت علم سنجی ایران در 10سال اخیر/ رتبه ایران در ISI و Scopus
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
آخرین نتایج علم سنجی در گروه پزشکی و سایر بخشهای علمی در فاصله سالهای 1999 تا 2009 با توجه به با پایان یافتن سال میلادی 2009 بر اساس نتایج رتبه بندی در پایگاه های بین المللی ISI و Scopus منتشر شد که در گزارشی جایگاه ایران بررسی شده است.
طبق رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس تعداد مقالات در پایگاه اطلاعاتی ISI:web of science از سال 1999 تا 2009 جمهوری اسلامی ایران در رتبه 35 دنیا قرار دارد. در این رتبه بندی به ترتیب کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان در رده های اول تا سوم قرار دارند.

رتبه 35 ایران در پایگاه اطلاعاتی ISI:web of science از سال 1999 تا 2009

در 10 سال اخیر از جمهوری اسلامی ایران 49 هزار و 663 مقاله در این پایگاه نمایه شده که این تعداد 184 هزار و 543 بار مورد استناد قرار گرفته اند و شاخص میزان استنادات نسبت به تعداد مقالات بر اساس این رتبه بندی برای مقالات ایرانی 3.72 است.

در رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس تعداد ارجاعات به مقالات در پایگاه اطلاعاتی ISI:web of science از سال 1999 تا 2009 ، جمهوری اسلامی ایران در رتبه 41 دنیا قرار دارد و کشورهای آمریکا، آلمان و انگلستان به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار دارند.

رتبه 22 ایران در پایگاه اطلاعاتی Scopus از سال 1999 تا 2009

طبق رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس تعداد مقالات در پایگاه اطلاعاتی Scopus از سال 1999 تا 2009 ، جمهوری اسلامی ایران در رتبه 22 دنیا قرار دارد و کشورهای آمریکا، چین و انگلستان در رده های اول تا سوم این رتبه بندی حضور دارند.

این در حالی است که در 10 سال اخیر از جمهوری اسلامی ایران 16 هزار و 745 مقاله در این پایگاه نمایه شده اند که این تعداد 10 هزار و 112 بار مورد استناد قرار گرفته اند و شاخص میزان استنادات نسبت به تعداد مقالات بر اساس این رتبه بندی برای مقالات ایرانی 0.60 است. شاخص H که در این پایگاه اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته است نیز برای محققان ایرانی عدد 80 را نشان می دهد.

در رتبه بندی گرایشهای مختلف علوم، رشته شیمی در ایران از بالاترین میزان مقالات نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی ISI:web of science در سالهای 1999 تا 2009 برخوردار است.

رتبه بندی گرایش های مختلف علوم از نظر تعداد مقالات منتشر شده
در ISI در سالهای 1999 تا 2009 (کشور ایران)

نام رشته? ? ? ? ? ? ? ? ? ? تعداد مقالات? ? ? ? ? ? ? تعداد ارجاعات? ? ? ? ? ? ? تعداد ارجاع به ازای هر مقاله

شیمی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 13هزار و 65? ? ? ? ? ? ? ? 37 هزار و 157? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.60

علوم مهندسی? ? ? ? 7 هزار و 787? ? ? ? ? ? ? ? 23 هزار و 107? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.97

علوم بالینی? ? ? ? ? ? ? 6 هزار و 520? ? ? ? ? ? ? ? 19 هزار و 864? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.05

فیزیک? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 هزار و 23? ? ? ? ? ? ? ? 17 هزار و 972? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.47

علم ماده? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 هزار و 973? ? ? ? ? ? ? ? 7 هزار و 711? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.59

علوم جانوری و گیاهی2 هزار و 952? ? ? ? ? ? ? 5 هزار و 542? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.88

ریاضیات? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 هزار و 845? ? ? ? ? ? ? 2 هزار و 773? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.50

زیست شناسی و بیوشیمی? 1 هزار و 461 - 5 هزار و 891? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.03

علوم کشاورزی? ? ? 1 هزار و 279? ? ? ? ? ? ? ? 3 هزار و 820? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.99

علوم دارویی? ? ? ? ? 1 هزار و 274? ? ? ? ? ? ? ? 6 هزار و 88? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.78

علوم کامپیوتر? ? ? ? 1 هزار و 173? ? ? ? ? ? ? ? 1 هزار و 660? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.42

علوم زمین شناسی 1 هزار و 19? ? ? ? ? ? ? ? 3 هزار و 211? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.15

محیط زیست و بوم شناسی 836? ? ? ? ? ? ? ? 2 هزار و 41? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.44

علوم اجتماعی? ? ? ? ? ? ? 806? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 هزار و 68? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.33

علوم اعصاب? ? ? ? ? ? ? ? 681? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3? هزار و 173? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.66

پزشکی مولکولی و ژنتیک? 408? ? ? ? ? ? ? ? 2 هزار و 294? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.62

میکروب شناسی? ? ? ? ? 389? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 هزار و 276? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.28

ایمنولوژی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 323? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 هزار و 690? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.23

روانپزشکی و روانشناسی? 270? ? ? ? ? ? ? 1 هزار و 379? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.11

علوم فضایی? ? ? ? ? ? ? ? ? 249? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 623? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.50


بر این اساس تعداد مقالات شیمی 13 هزار و 65 مقاله و تعداد ارجاعات 37 هزار و 157 بار بوده است. علومی که در این رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته اند شامل شیمی، علوم مهندسی، علوم بالینی، فیزیک، علم ماده، علوم جانوری و گیاهی، ریاضیات، زیست شناسی و بیوشیمی، علوم کشاورزی، علوم دارویی، علوم کامپیوتر، علوم زمین شناسی، محیط زیست و بوم شناسی، علوم اجتماعی، علوم اعصاب، پزشکی مولکولی و ژنتیک، میکروب شناسی، ایمنولوژی، روانپزشکی و روانشناسی، علوم فضایی است.

منبع » خبرگزاری مهر