جناح آنلاین

نسخه‌ی کامل: خداحافظ بیداری اسلامی!!!
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
از بیداری اسلامی تا بیداری قرآنی

یکی از واژگان پرکاربرد در دوران کنونی در عرصه‌ی فعالیت‌های دین‌محور، «بیداری اسلامی» است. گویا همگان بر این باورند که اسلام پس از زایش و پیدایش، و رونق و شکوفایی در قرون نخستین، به خوابی گران و ژرف فرو رفت و اکنون در سده‌ی اخیر بیدار شده است. در این باره بسی کتاب و مقاله نوشته شده و بارها همایش و میزگرد برپا گردیده است. اما آیا همین بس است و مسلمانان باید به بیداری بسنده کنند؟ یا نیاز و ضرورت بسیار فراتر است؟ و باید از بیداری اسلامی گذشت و به بیداری قرآنی گام گذاشت؟!

در بیداری اسلامی به واقعیت‌ها توجه می‌شود، و در بیداری قرآنی به حقیقت‌ها.

در بیداری اسلامی احساسات و شعار غالب است، و در بیداری قرآنی عقلانیت و تدبیر چیرگی دارد.

در بیداری اسلامی عقل فردی و استعداد شخصی ملاک است، و در بیداری قرآنی خرد جمعی و کار گروهی مطرح است.

در بیداری اسلامی مردم منتظر قهرمانان و رهبران فوق العاده هستند، و در بیداری قرآنی نبوت ختم شده و کارها به شورا و تعقل مشورتی سپرده شده است.

در بیداری اسلامی کارها به خدا سپرده شده و همه منتظر اراده‌ی او هستند، و در بیداری قرآنی از اسباب و علل بهره برده می‌شود تا اراده‌ی خدا اجرا و پیاده شود.

در بیداری اسلامی برای رسیدن به حکومت اسلامی تلاش می‌شود، و در بیداری قرآنی برای مراحل دشوار پس از آن چاره‌جویی می‌شود.

در بیداری اسلامی در مساجد مجلل نماز با جماعت بر پا می‌شود، و در بیداری قرآنی در نمازها قرآن مرور و قرائت می‌شود.

در بیداری اسلامی نماز به عنوان یک فریضه بر پا داشته می‌شود، و در بیداری قرآنی نماز برای قرائت و تدبر قرآن اقامه می‌شود.

در بیداری اسلامی قرآن زینت‌بخش مجالس، منازل، کتب و سخنان است، و در بیداری قرآنی این کتاب، هدایت‌گر، برنامه‌ریز و محور زندگی است.

در بیداری اسلامی از بزرگی، ابهت و بلاغت و اعجاز قرآن سخن به میان می‌آید، و در بیداری قرآنی روی تک تک حروف و کلمات قرآن توجه می‌شود و از حکمت کاربردشان بحث می‌شود.

در بیداری اسلامی احادیث هم‌سنگ قرآن قرار می‌گیرند، و در بیداری قرآنی احادیث با ملاک قرآن سنجیده می‌شوند و برای آن‌ها شاهد و اصل قرآنی جست و جو می‌شود.

در بیداری اسلامی روایات بسیاری با اسناد و متون گوناگون به اسلام نسبت داده می‌شود و روی آن‌ها با اخلاص تمام، مانور داده شده و براساس آن نظریه مطرح می‌گردد و دکترینه می‌شود، و در بیداری قرآنی هیچ روایتی بدون اصالت قرآنی روشن پذیرفته نمی‌شود.

در بیداری اسلامی دیدگاه‌ها و سخنان بزرگان دینی عین دین قلمداد شده و به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته می‌شوند، و در بیداری قرآنی صحت و سقم آن‌ها با قرآن سنجیده می‌شود.

در بیداری اسلامی مذاهب دیوار حائل بین مسلمانانند، و در بیداری قرآنی مذهب‌گرایی به تاریخ سپرده می‌شود.

در بیداری اسلامی هر کس فراخور سلیقه و استعدادش از قرآن برداشتی می‌کند و طبق آن مسیری را می‌پیماید، و در بیداری قرآنی برای هر برداشت از قرآن، شاهدی از خود قرآن جست و جو می‌شود، زیرا باور قطعی است که مفاهیم یتیم و بی اصل و فرع در آن وجود ندارد.

در بیداری اسلامی تعصب و تنازع رواج دارد، و در بیداری قرآنی تعقل و تسامح خریدار دارد.

در بیداری اسلامی آیاتی ناسخ است و آیاتی منسوخ، و در بیداری قرآنی هیچ آیه‌ای منسوخ نیست و به هر یک در موقعیتی عمل می‌شود.

در بیداری اسلامی تکالیف و عبادات بدون پرسش از چرایی آن اجرا می‌شوند، و در بیداری قرآنی از حکمت و نتایج آن پرسیده می‌شود و هویدا می‌گردد که هیچ کدام بی‌حکمت و نتیجه نیستند.

در بیداری اسلامی مسلمان روزانه قرآن می‌خواند، و در بیداری قرآنی روزانه در آن تدبر می‌نماید.

در بیداری اسلامی برای آموزش و روخوانی قرآن کلاس تشکیل می‌شود، و در بیداری قرآنی کلاسی این چنین یافت نمی‌شود، چون کسی نیست که نتواند قرآن را با تجویدی نیکو بخواند.

در بیداری اسلامی …? ، و در بیداری قرآنی … .

در بیداری اسلامی …? ، و در بیداری قرآنی … .

پس برای رسیدن به بیداری قرآنی باید کوشید که راهی بس دراز در پیش داریم، تا مردمانِ بیدار شده، دوباره به خواب نروند یا پس از مدتی احساس روز مرگی، خستگی و افسردگی نکنند. افق‌های جهانِ قرآن بسیار فراتر از توان و سلیقه‌ی ماست. و حقا که امروزه اکثر مسلمانان در خواب قرآنی‌اند، و گرنه این همه مشکل نمی‌داشتند.

آنچه در این مطلب کوتاه به بیداری اسلامی نسبت داده شد، واقعیت موجود ماست که باید از آن گذر کنیم و به حقیقت قرآنی برسیم. وگرنه تفاوتی بین اسلام و قرآن نیست؛ قرآن منبع و مرجع اصیل اسلام است. بی گمان دورنمای جامعه‌ی قرآنی بسیار جذاب‌تر، گیراتر? و زیباتر است از آنچه امروز به نام اسلام داریم. قرآنی که روزگاری یک آیه‌اش باعث جذب کافر و مشرکی به دین می‌شد، امروز هم اگر به درستی فهمیده و اجرا شود، به یقین دل‌ربا و زیبا و روشن خواهد شد.

نویسنده: عبدالظاهر سلطانی
منبع: سایت تابش