رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اگرهای دنیای سکولار و جهان اسلام
#1

عجب دنیایی است و عجب دمکراسی خوشایندی؟؟؟!!
نویسنده:حامد بهرامی

اگر یک جوان در آمریکا بە یک مدرسە حملە نماید و جمعی بی گناه را بە رگبار ببندد همە چرایی های گنگی را مطرح می نمایند اما اگر در یک کشور اسلامی صورت پذیرد تحلیل لازم ندارد از اسلام خشونت طلب و عقدەهای جنسی و اجتماعی ناشی از سرکوب اسلام بودە است.

اگر اوباما برای این حادثە با انگشت، کنار چشمانش را لمس نماید حتما او بغضش ترکیدە و بسیار گریستە ( البتە حتما این جوری است ) اما اگر مهاتیر محمد این کار را می کرد و زار زار شیون می بست پیدا بود کە دارد اشک تمساح می ریزد و ادا در می آورد.

اگر نخست وزیر ژاپن بنشیند پاکت سیگاری را از روی زمین بردارد عین کلاس و خوش فکری اوست اما اگر اسماعیل هنیە بیل و جارو هم بە دست بگیرد و همەی ویرانەهای دست ساختەی اسرائیل را از شهر بروبد پیداست کە عوام فریبی می کند.

اگر در آمریکا انتخابات شود و هردو طرف پنجاه درصد باشند و با رای الکترال ها یکی بە پیروزی برسد نشانەی نظم دقیق و دمکراتیزە شدەی جامعە است اما اگر در مصر محمد مرسی ۵١ درصد هم رای بیاورد نشانەی تقلب گستردەی اوست.

اگر مردم مجلس قانون گذاری انتخاب نمایند و قانونی ضد دینی تصویب شود و یا بە هم جنس گرایان و فروشندگان اسلحەی گرم و یا … اجازە دادە شود نشانەی آزادی آن کشور است اما اگر قبل از مرسی خود مردم مجلس تدوین قانون اساسی را انتخاب نمایند و آنها قانون را بنویسند حتما چون شریعت اسلامی را مبنا قرار دادەاند و بە آن رای دادەاند نشانەی کج فهمی و تقلب و فشار می باشد و باید برانداختە شود.

اگر مخالفان، مردم مصر را بە دادن رای مخالف بە قانون اساسی تشویق نمایند حق خودشان است کە روشنگری نمایند و مردم را سعادتمند نمایند اما اگر اسلام گرایان مردم را تشویق بە دادن رای موافق نمایند حتما دارند بر مردم اجبار می کنند و دیکتاتورانە مردم را اغفال می نمایند و از بی سوادی آن ها سوء استفادە می کنند تا مردم مصر را بدبخت نمایند.

اگر آن جا رای موافق بدهد از بنیش آزاد اوست اما این جا اگر رای موافق بدهی از سادە لوحی و بی سوادی تو حکایت دارد.

اگر در آمریکا یا یونان یا … مردم اعتراض نمایند و پلیس آن ها را فراری بدهد و دستگیر و زندانی نماید مشکلی نیست چون باتوم های آن ها نرم و بە جای ماساژ بدن از آن بهره می برند و گازهای اشکاورشان هیجان بخش زندگی است اما اگر در مصر مخالفان سکولار هفت نفر اخوانی را بکشند و دفاتر حزب حاکم را آتش بزنند و بە پلیس و موافقان حملە کنند و ۶٠٠ نفر آنها را زخمی کنند حتما حق با مخالفان سکولار با کلاس است نە با اون اسلام گرایان ضد خشونت. تازە پلیس با چە حقی جلو کشتن اون نادان ها را از این سکولارهای عزیز خواهد گرفت کە می خواهند جامعەی مصر را یک دست نمایند؟؟

اگر چپی های سوسیالیست کە بە هیچ دینی معتقد نیستند برای هوگوچاوز دعا بخوانند و کلیسا و … غیرە را بسیج نمایند مشکلی نیست و نشانەی انسجام ملی است اما اگر مسلمانان برای اصلاح جامعە دعا بخوانند نشان از عقب ماندگی آن هاست.

اگر مبحث پایان جهان در آمریکا و اروپا در ٢١ دسامبر همە گیر شود و فرانسویان جلو کوه پیرنە جمع شوند و آمریکائیان بلیط یک طرفە بە آن جا را رزرو نمایند تا از بین نروند و روسی ها و اروپائیان خود را با کبریت و کنسرو و … آمادە نمایند و بە دوعا و نیایش بپردازند نشان درایت و آیندە نگری و روح معنوی آن هاست اما اگر خدای ناخواستە مسلمانی چنین بگوید جای بحث ندارد حتما از خرافە پرستی او ناشی می شود. آخ کە این مسلمانان چقدر پخمە وخوش باورند.

اگر بی بی سی و حصیب عمار با زرنگی و جانب داری و پیام های کاملا سوگیرانە از خوش فهمی مخالفان رفراندوم مصر خبر و تصویر تهیە نمایند و موافقان پیر و ریشو و بی سواد کە توانایی عمل خشونت را ندارند فراموش نماید و نادیدە بگیرد این آزادی رسانە است اما اگر الجزیرە خیل عظیم موافقان و جمعیت اندک اما مهاجم مخالفان را کنار هم نشان دهد حتما این الجزیره ساختە و پرداختەی اخوان است.

اگر اخون در مقابل بشار اسد بایستد ای بدک نیست اما اگر در فلسطین مقابل اسرائیل بایستد آن ها فاقد مشروعیتند و باید سر بە نیست بشوند….

اگر از اسلام سخن بگویی می گویند متعصب هستی و جامعە را ایدئولوژیزه می سازی اما خود از همان سکولاریسم ایدئولوژی می سازند و متعصبانە همە را بە آن می خوانند و هر چیزی را جز این تفکر برتری سکولاریسم را نفی و رد می کنند و چشمانشان را بر هر چیزی می بنندند.

پس آیا این ایدئولوژی بر آنان گوارا خواهد بود؟( هرچند تعدادی این گونە نیستند و منصفند )

و اگر و اگر و اگر…..

عجب دنیایی است و عجب دمکراسی خوشایندی؟؟؟!!

یک بام و دو هوا یعنی این….
پاسخ
 سپاس شده توسط سینا عکاس ، محسوس
#2
با اینکه سختگیرانه مقایسه شده بود ولی در مواردی موافقم. ظلم و حق خوری همیشه هست، باید مردم هوشیارتر باشند تا هر چیزی را قبول نکنند.

به نظر من اشک ریختن اوباما در سخنرانی مذکور، واقعی بود، همانطور که برای طرف مقابل هم اگر بود واقعی است.

تشخیص دادنش راحته، فقط لازمه عقل خودمون رو دست شبکه های تلویزیونی ندیم.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان