رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مقایسه نتایج کنکوری های شهر جناح درسه سال اخیر
#1
با مقایسه نتایج کنکوری های سال90،89 و91 دراین مطلب میخواهیم ببینیم آیا شهر جناح در مسئله کنکور در سه سال اخیر پیشرفت کرده یا پسرفت ویا تغییر خاصی نکرده.

گروه ریاضی :

سال1389? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? سال1390? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? سال1391


ابراهیم پالاش? ? ? ? ? ? ? 1879? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? وحید پوریوسف? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 280? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? نیلوفر عبداللهی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1151? ? ?
همایون پگاه? ? ? ? ? ? ? ? 2345? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ماجده داغ بلندان? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1600? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? محمد جباری? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1250
محمدرضا مشوش? ? ? ? 2600? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? عبدالواحد پوریوسف? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2400? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? محمد دوزنده? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1528
عاصم قاضی زاده? ? ? ? 3000? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? فروغ زینی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4000? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? عبدالله آبی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5000
میلاد پوریوسف? ? ? ? ? ? 4270? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ناهید خردمند? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5000
فروغ زینی? ? ? ? ? ? ? ? ? 8000? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? عبدالله فولادچنگ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6004
خالد فقیه? ? ? ? ? ? ? ? ? 8122? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? مریم جویبار? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6000
ماجده داغ بلندان? ? ? ? 9466? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? سپیده درود? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8000گروه علوم تجربی:

سال 1389? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? سال1390? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? سال1391

حمیده پدوار? ? ? ? ? ? ? ? 667? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ایمان جریده? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 540? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? میترا پگاه? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 370
ایمان جریده? ? ? ? ? ? ? 1000? ? ? ? ? ? ? ? ? شهرزاد درخشان? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2900? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? یعقوب دست بر سر? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2346
میترا مشوش? ? ? ? ? ? 1700? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? شهرزاد درخشان? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2900
شهرزاد درخشان? ? ? ? 3200? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? پریسا شرفایی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3300
افنان قاضی زاده? ? ? ? 4000? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? سید محمد حسینی(سید عدنان)? ? ? 8400
فریبا جریده? ? ? ? ? ? ? ? 6000? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? عبدالقادر مربوطی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8700


علوم انسانی:

سال1389? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? سال1390? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? سال1391

دراین سال هیچ قبولی? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? علی احمدپور? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 700? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? وحیده پدوار? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025
دررشته انسانی که زیر? ? ? ? ? ? ? ? ? ? فاطمه خشمین? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1064? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? فاطمه تیماو? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2600
10000 باشه نداشتیم.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? مریم چمراس? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1674? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? فاطمه احمدپور? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3200
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? فاطمه خوبان زاد? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4255
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? مجید خسته جان? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4700


زبان های خارجه:

سال1389? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? سال1390? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? سال1391

در این سال هیچ قبولی? ? ? ? ? ? ? ? نور خسته فکر? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3000? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? شهرزاد درخشان? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 200
دررشته زبان های خارجه? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? یعقوب دست بر سر? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1024
که زیر3000باشه نداشتیم? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? فوزیه دست بر سر? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1097
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? محمد جویبار? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1200
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ستاره درود? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1400
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? مریم جویبار? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1700
 سپاس شده توسط abdollah_ahmadi ، vahid ، yousef_sh ، janahii ، d.beckham ، ekhlas
#2
مقایستون جالبه ولی اصلا کامل نیست. چرا که اولا کل رتبه های زیر 10000 جمع آوری نشده و حتی از بین اونهایی که جمع آوری شده هم کامل ننوشتید.

مثلا سال قبل حداقل در گروه علوم ریاضی که من اطلاع بیشتری دارم، محمد جباری،عبدالله آبی،محمد دوزنده، عبدالله فولادچنگ همگی زیر ده هزار شدند.

در بقیه گروهها هم اسامی زیادی از قلم افتاده. حتی در گروه تجربی امسال و حتی پارسال هم کسان دیگه ای هستن که زیر 10000 شدند و اسمشون ذکر نشده ( شاید خودشون نخواستن ذکر بشه ). در نتیجه به نظرم با این آمار نمیشه مقایسه کرد و باید یا آمار دقیق و کامل باشد یا اینکه کلی بررسی کنیم.
موفق باشید.
#3
من این آمار رو از سایت جناح 1383 وجناح آنلاین گرفتم،البته چند تا از قلم افتاده ولی در کل این آماری بود که دسترسی داشتم.
هرساله چند نفر هستند که دوست ندارن رتبه هاشون نوشته بشه.
خب شاید بشه از این آمار یه قیاس کلی داشت.
#4
خب برای اینکه بشه قیاس کلی گرفت، باز بهتر نیست، اونایی که گفتم به لیست اضافه بشن؟
ولی از نظر من سال به سال داره وضعیت بهتر میشه، گرچه میتونه این روند سرعت بیشتری بگیره. البته برای اینکار باید دست در دست هم بدیم و هرچی در توان داریم رو در اختیار سال بعدیها بگذاریم. من که به شخصه این تابستون کلی در این زمینه سعی کردم چیزی که میدونم رو به بقیه بگم ( گرچه شاید باز هم کم باشه ). البته مواظب باشیم راهنماییها درست باشه، نه با بی دقتی و راهنمایی نادرست، آینده دیگران رو خراب کنیم!

راستی کسانی که کنکور دادند و انشالله دانشگاه قبول میشن، بهترین کتاباشون رو به کنکوری های سال بعد بدن. اینم خیلی کمک بزرگیه ( مخصوصا که قیمت کتابها خیلی بالا رفته )
 سپاس شده توسط مرد دانا ، yousef_sh
#5
اول یه چی بگم
"سال 1389" "سال 1390" و "سال 1391 " تو قسمت گروه علوم تجربی سبزن نه قرمز Smile
بحث مقایسه بود منم تفاوت اینارو فهمیدم Smile

آره ب نظر منم هرسال داره بهتر میشه? Confusedign0098:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان