هرمز آهوی زرین، ورزشکار جناحی راه یافته به تیم ملی بدمینتون رده نوجوانان

هرمز آهوی زرین، ورزشکار جناحی راه یافته به تیم ملی بدمینتون رده نوجوانان

هرمز آهوی زرین بدمینتون باز جناحی به اردوی تیم ملی نوجوانان راه یافته است. این ورزشکار علاوه بر موفقیت در کسب مقام‌های‌ متعدد استانی و دعوت به اردو تیم ملی بدمینتون رده نوجوانان در مدرسه هم شاگرد ممتاز است. در این ویدیو کوتاه از زبان خودش بشنوید: