خبرهای کوتاه جناح آنلاین
+( 199 روز پیش ) نشست هم اندیشی حفظ و معرفی تمب باستانی پرگان برگزار شد

به دعوت مهندس جلالی شهردار جناح و همچنین دکتر اسدی سرپرست تیم کاوش محوطه باستانی پرگان جناح، نشست هم اندیشی چگونگی نگهداری و همچنین معرفی این اثر منحصربفرد ملی برگزار شدصفحه قدیمی تر