رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نتایج دانشگاههای فنی و حرفه ای اعلام شد / قبول شدگان شهرستان بستک
#1
به گزارش جناح آنلاین؛ نتایج دوره کاردانی دانشگاههای فنی و حرفه ای و موسسات عالی غیرانتفاعی-غیردولتی اعلام شد.

جناح آنلاین به تمامی عزیزان پذیرفته شده در دانشگاهها تبریک می گوید.دانشگاه فنی و حرفه ای- آموزشکده های فنی دولتی - دوره کاردانی

گروه ساختمان:

حامد زینی (از جناح)                            حمل و نقل و ترافیک شهری      آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز - روزانه
عبدالله پرموزه (از جناح)                        حمل و نقل و ترافیک شهری      آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز - روزانه
احمدرضا محمدنیا (از جناح)                   حمل و نقل و ترافیک شهری      آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز - روزانه
ادریس فدایی (از پای تاوه)                    حمل و نقل و ترافیک شهری      آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز - روزانه
محمد واله (از داربست)                        حمل و نقل و ترافیک شهری     آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز - روزانه
علی شناخته (از جناح)                        ساختمان بتنی                       آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز - روزانه
محمود بوزن (از جناح)                          راهسازی                              آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد - روزانه
خلیل احمدی (از کهتویه)                      ساختمان بتنی                       آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد - روزانه
محمد فدایی (از پای تاوه)                     ساختمان بتنی                       آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد - روزانه
محمد پاز (از جناح)                              مرمت و نگهداری ساختمان        آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد - روزانه
محمد زراعتی (از جناح)                        مرمت و نگهداری ساختمان       آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد - روزانه
محمد عالی نژاد (از چاله فرامرزان)          ساختمان بتنی                       آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد - روزانه
سعید احمدی (از هنگویه)                     ساختمان بتنی                       آموزشکده فنی حکیم عباس دارابی داراب - روزانه
امین ایاز (از جناح)                               ساختمان بتنی                       آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز-شبانه
علی امامی (از هنگویه)                        ساختمان بتنی                      آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد - شبانه


گروه برق:
کامران سعادت (از جناح)                      تاسیسات الکتریکی                 آموزشکده فنی شهید چمران کرمان - روزانه
سینا رحیمی (از جناح)                         تاسیسات الکتریکی                آموزشکده فنی شهید چمران کرمان - روزانه
یوسف شناخته (از جناح)                      الکترونیک                              آموزشکده فنی لارستان
احمد رشته دراز (از جناح)                     تاسیسات الکتریکی                 آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز - شبانه
عادل خسروی (از جناح)                       تاسیسات الکتریکی                 آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد - شبانه
محمدصالح صالحی (از جناح)                 تاسیسات الکتریکی                 آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد - شبانه
سید حمدی قتالی (از جناح)                  برق پست و انتقال                  آموزشکده فنی ابرکوه (یزد) - شبانه
احمدنور طیب نژاد (از کمشک)               تاسیسات الکتریکی                 آموزشکده فنی پسران زابل - شبانه

گروه کامپیوتر:
عباس عباسی (از ...)                          فناوری اطلاعات و ارتباطات        آموزشکده فنی ... شیراز - روزانه
احمد دارشدر پور (از ...)                       نرم افزار                                آموزشکده فنی ... شیراز  - روزانه
مژده عالی رئیسی (از جناح)                 کامپیوتر                                 آموزشکده فنی حضرت رقیه یزد - روزانه
محمد دریابر (از ...)                              نرم افزار                                آموزشکده فنی شهید چمران کرمان - روزانه
عبدالواحد رحمت پور (از ...)                   نرم افزار                                آموزشکده فنی شهید چمران کرمان - روزانه
منا کریم پور (از جناح)                           کامپیوتر                                 آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
بشری منفرد (از جناح)                          کامپیوتر                                آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
علی محمدی (از ...)                            نرم افزار                                آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس - روزانه
مجاهد رشیدان (از...)                           نرم افزار                                آموزشکده فنی شیهد کرانی بندرعباس - شبانه
یوسف صداقت (از...)                            کامپیوتر                                 آموزشکده فنی دزفول - شبانه

گروه معماری:
مریم محمودی (از جناح)                          معماری                                 آموزشکده فنی الزهرا شیراز - روزانه
عاطفه محمودی (از جناح)                       معماری                                 آموزشکده فنی حضرت فاطمه کرمان - روزانه
آمنه درون پرور (از جناح)                          معماری                                 آموزشکده فنی حضرت فاطمه کرمان - روزانه
مریم خدیش (از جناح)                           معماری                                 آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
پریسا محمودی (از جناح)                        معماری                                 آموزشکده فنی حضرت رقیه یزد - شبانه
مریم مشوش (از جناح)                          معماری                                 آموزشکده فنی دختران بندرعباس - شبانه
فاطمه عالی نژاد (از جناح)                      معماری                                 آموزشکده فنی دختران بندرعباس - شبانه
امینه چمن زاده (از جناح)                        معماری                                 آموزشکده فنی دختران بندرعباس - شبانه

گروه امور اداری:
فهیمه بهار بشکنه (از...)                         امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
فاطمه قتالی (از...)                                امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
سعیده زراعتگر (از...)                             امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
فاطمه صادقی (از...)                              امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
مریم احمدنیا (از...)                                امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
فاطمه براسان (از...)                              امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
فاطمه زارعی (از...)                               امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
مریم حیدری پور (از...)                            امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
فاطمه علیشاپور (از...)                           امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
مهرانگیز جعفری (از...)                           امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
خاطره قتالی (از...)                               امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
عالیه باقری (از...)                                امور اداری                               آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
آمنه دمور (از...)                                   امور اداری                               آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
نسرین دیده بر (از...)                             امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - روزانه
عصمت پیش باز (از...)                           امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - شبانه
نسیمه قاسم زاده (از...)                        امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - شبانه
خاطره قتالی (از...)                               امور اداری                              آموزشکده فنی دختران بندرعباس - شبانه

گروه حسابداری:
عبدالرحیم تهرنژادیان (از تهر)                   حسابداری                             آموزشکده فنی ... شیراز - روزانه
احمد آذرکیش (از ...)                             حسابداری                             آموزشکده فنی ... شیراز - روزانه
ماجد زارع (از...)                                    حسابداری                            آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس- روزانه
حسین دادو (از...)                                 حسابداری                            آموزشکده فنی شهید کرانی بندرعباس - روزانه
احمد پسندیده پور (از ...)                        حسابداری                            آموزشکده فنی لارستان - روزانه
علی دارای گون (از ...)                           حسابداری                            آموزشکده فنی شهید کرانی سیرجان - روزانه
محمد آزاد پور (از...)                               حسابداری                            آموزشکده فنی آیت اله خامنه ای میناب - روزانه
زید پدیسار (از...)                                    حسابداری                            آموزشکده فنی آیت اله خامنه ای میناب - روزانه


گروه صنایع فلزی:
ناصر قناتی پور (از...)                             صنایع فلزی                             آموزشکده فنی ... شیراز - روزانه
مصطفی آبسالان (از ...)                        صنایع فلزی                             آموزشکده فنی ... شیراز - روزانه 
پیمان پذیرفتگی (از ...)                          صنایع فلزی                             آموزشکده فنی شماره ... تبریز - روزانه
حامد آذرکیش (از ...)                             صنایع فلزی                             آموزشکده فنی شهید چمران کرمان - روزانه
علی صیادی (از ...)                              صنایع فلزی                              آموزشکده فنی شماره ... زاهدان - روزانه
مهران محمدی (از ...)                            صنایع فلزی                             آموزشکده فنی شماره ... زاهدان - روزانه
احمد ایواز (از ...)                                  صنایع فلزی                             آموزشکده فنی پسران تفت (یزد) - روزانه
محمد حسنعلی پور (از ...)                     صنایع فلزی                              آموزشکده فنی بم - روزانه

سایر:
مهسا ریزپوران (از جناح)                         گرافیک                                   آموزشکده فنی الزهرا شیراز - روزانه
احمد زارعی (از...)                                تبلیغات و بازاریابی                     آموزشکده فنی ... شیراز - روزانه
اسماعیل عبدی (از ...)                          تاسیسات تبرید                        آموزشکده فنی شهید چمران کرمان - روزانه
علی دارای گون (از ...)                           تاسیسات                              آموزشکده فنی ... شیراز - شبانه
یوسف قدردان (از ...)                             گازرسانی                               آموزشکده فنی شهید چمران کرمان - شبانه
 سپاس شده توسط ترنم ، ابراهیم77 ، mohammad_p
#2
من به همه پذیرفته شدگان تبریک میگم. و امیدوارم در تمام دوره های زندگی موفق باشند


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان