رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نتایج پذیرفته شدگان منطقه جناح در مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای
#1
Question 
نتایج پذیرفته شدگان دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای هنرستان های بخش جناح و بخش کوخردهرنگ (آموزش و پرورش منطقه جناح):


توجه:
1- ترتیبی در اسامی ایجاد نشده و اسامی به ترتیبی که از طریق مدیران ارسال شده قرار گرفته است.
2- برخی از مدارس روزانه یا شبانه بودن رشته ها قبولی را مشخص نکرده اند و در صورت تکمیل آن، این لیست تصحیح خواهد شد.
3- نتایج سایر هنرستان ها به آموزش و پرورش منطقه جناح ارسال نشده است.


هنرستان پرفسور حسابی هرنگ
محمد سالمیان / جوشکاری - دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی تهران
محمد غراسی / مکانیک صنایع گرایش ماشین آلات سنگین - دانشکده شهید محسن مهاجر اصفهان
حامد پورجلیل / کامپیوتر گرایش نرم افزار - دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز
عبدالباسط ابراهیمی / فناوری اطلاعات و ارتباطات - دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز
محمد خوش / گازرسانی - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شیراز
محمد سالاری / جوشکاری - دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز
علی حسینی / جوشکاری - دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز
عبدالله فروزان / جوشکاری - دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز
عبدالقادر رشیدان / گازرسانی - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شیراز
یونس سحرخیز / گازرسانی - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شیراز
ابراهیم رایته / گازرسانی - دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران کرمان
احسان بزرپاش / گازرسانی - دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران کرمان
محمد نیکان / تبرید - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس
عرفان صیادی / مکانیک خودرو - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس
یوسف مزدوری / تبرید - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس
حسن پژولش  / تبرید - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس
عادل پژولش  / تبرید - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس
ایوب جوان / مکانیک خودرو - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس
فاروق چمن / مکانیک خودرو - آموزشکده فنی و حرفه ای شماره دو زاهدان
فرزین برشن / کامپیوتر گرایش نرم افزار - آموزشکده فنی و حرفه ای لارستان 
وحید خداشناس / گازرسانی - دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران کرمان


هنرستان احمد مربوطی جناح
سمرجناحی زاده / کامپیوتر گرایش نرم افزار - آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
الهام اسدی / فناوری اطلاعات و ارتباطات - آموزشکده فنی و حرفه ای حضرت فاطمه کرمان (روزانه) روزانه کرمان
مینا احمدی / کامپیوتر گرایش نرم افزار - آموزشکده فنی و حرفه ای اقلید (روزانه)
فردوس صحرایی / کامپیوتر گرایش نرم افزار - آموزشکده فنی و حرفه ای زاهدان (روزانه)
مریم چشم بندک / کامپیوتر گرایش نرم افزار - آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
صفا جریده / کامپیوتر گرایش نرم افزار - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر (روزانه)
گل چهره ملا / فناوری اطلاعات و ارتباطات - آموزشکده فنی و حرفه ای کرمانشاه (روزانه)
مریم کمشکیانی / کامپیوتر گرایش نرم افزار - آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (شبانه)
آمنه پولاد / کامپیوتر گرایش نرم افزار - آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (شبانه)
آمنه شریف زاده / کامپیوتر گرایش نرم افزار - آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)


هنرستان حضرت خدیجه کوخرد
آمنه صیادی / اموراداری - آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
فاطمه دژپناه / اموراداری - آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
فاطمه راه نشین / اموراداری - آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
فوزیه پاکنیان / اموراداری - آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
فرشته دهنده / اموراداری - آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)
کوثر ماندگاری  / اموراداری - آموزشکده فنی و حرفه ای بندرعباس (روزانه)


هنرستان حاج ابراهیم عباسی جناح
یوسف احمدی / عمران - دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز (روزانه)
یوسف بلکفه / اجرای ساختمان های بتونی - دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز (روزانه)
سلمان بهرک / اجرای ساختمان های بتونی - دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز (روزانه)
محمد پریدار / الکتروتکنیک - آموزشکده فنی و حرفه ای میناب (روزانه)
علی تاتوره / مکانیک خودرو - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس (شبانه)
یعقوب دریانورد / مکانیک خودرو - آموزشکده فنی و حرفه ای یاسوج (شبانه)
علی رنجبر / اجرای ساختمان های بتونی - دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز (روزانه)
محمود صادق پور / الکتروتکنیک - آموزشکده فنی و حرفه  ای لارستان (روزانه)
علی صدیق / مکانیک خودرو - آموزشکده فنی و حرفه ای شماره دو ساری (روزانه)
حامد علیزاده / اجرای ساختمان های بتنی - آموزشکده فنی و حرفه ای امام علی یزد (روزانه)
یوسف یوسفی / عمران - دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز (روزانه)
محمد دمور / الکتروتکنیک - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس (روزانه)


هنرستان خوارزمی کوخرد
آریا شیخی / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمد گارستانه / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
صادق خاوری / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شیراز
محمد حمرانی / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
علی چترعزین / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمد رضا کوخردی / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان
عبدالله کشاورز / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شیراز
محمد پیرامون / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
ریاض احمدی / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی میبد
یعقوب داموغی / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمود آسوئیان / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای بروجن
هادی قهرمانی / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
ماجد برزگران / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمد میعادی / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان
محمد خردجو / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی شیراز
یاسین محمودی / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
عدنان عبدی / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان
ناصر غواصی / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
اویس آگاه / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
احمد حاج حسینی / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
ظهیر جعفری / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
حمید درا / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمد امینی / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
عبدالرحیم غواصی / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
مصطفی احمدنیا / بهره برداری پالایش گاز - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمد حسن زاده / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
محمد امین جمالی / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای بوشهر
عارف غلمانی / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان
حمید حسنی / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان
امین دیمر / صنایع شیمیایی - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید دادبین کرمان


دانش آموزان شهر جناح از سایر مدارس شهرستان
هانیه کریمی پور/ گرافیک / دانشکده فنی و حرفه ای ولیعصر تهران (روزانه)
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان