جناح آنلاین
با شركت در نظرسنجي زير نگذاريم صداوسيما احمدي نژاد را برنده نظرسنجي اش اعلام كند - نسخه قابل چاپ

+- جناح آنلاین (http://janahonline.ir/old)
+-- انجمن: عمومی (http://janahonline.ir/old/forumdisplay.php?fid=9)
+--- انجمن: گفتگو آزاد (http://janahonline.ir/old/forumdisplay.php?fid=36)
+--- موضوع: با شركت در نظرسنجي زير نگذاريم صداوسيما احمدي نژاد را برنده نظرسنجي اش اعلام كند (/showthread.php?tid=159)با شركت در نظرسنجي زير نگذاريم صداوسيما احمدي نژاد را برنده نظرسنجي اش اعلام كند - شيخ - ۸ام خرداد ۱۳۸۸

شركت كنيد
نظرسنجي صداوسيما درباره كانديداها? --- براي كمك به ميرحسين برويد و شركت كنيد