جناح آنلاین
شعر حاج احمد درود - نسخه قابل چاپ

+- جناح آنلاین (http://janahonline.ir/old)
+-- انجمن: گپ خودموني (http://janahonline.ir/old/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: گپ خودموني (http://janahonline.ir/old/forumdisplay.php?fid=20)
+--- موضوع: شعر حاج احمد درود (/showthread.php?tid=138)شعر حاج احمد درود - جمسي ته بحرين - ۲ام اردیبهشت ۱۳۸۸

ا دفه خیلی عجیبن اگه ببرم جن ا دور ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? از فراق صنم چهره گل سیما حور
پار تابه امکه که نکنم بش از اچش و کسی ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?رز عید و رز جشن ام نشم از خونه ا دور
تابه مشکه و چشی زیر پلی امکه و تی ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?عقلم اش واسه و روح از بدنم اشکه ا دور
تام اشدی که سراسیمه و بیهوش بدم ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اشکه بچ خنخی و اشگت ته چرا اش مخرور
امگت ای ماهرخ خوروش سیم بدن ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ساعتی اذن ام آده تا وسیم ته حضور
اشگت ای بله نادون. ته اشه از دم کارت ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? مده دلو کسی که لگد کوب و گرفتار توی بده چن مور
اشگت ای هرزه نادون مگر دازدم مم ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? م که مهر ته مدل نن نه و صلح و نه روز


[glow=red,2,300]منبع: کتاب اجداد و نیاکان[/glow]


پاسخ : شعر حاج احمد درود - vahid - ۲ام اردیبهشت ۱۳۸۸

دستت درد نكنه . غزل زيبایی بود. فقط اگه يكم حركت گذاری می كردی، بهتر بود.
راستی اين شعرها رو از كجا آوردی؟


پاسخ : شعر حاج احمد درود - جناحي دور از خانه - ۱۷ام اسفند ۱۳۸۸

جالبه
اگركسي ازكتابهايي كه در مورد جناح نوشته شده اطلاعي داره لطفا منو راهنمايي كنيد متشكرم