آهنگ تصويري به جا مانده از يوسف هادي

آهنگ تصويري به جا مانده از يوسف هادي

ويدو خيلي قديمي ( تقريبا ۳۰ سال پيش ) (( اي خدا يار هرنگ )) يوسف هادي كه ياد آور خاطره هاي به جا مانده زندگي بزرگان ماست? .. Yusuf hadi was a singer who many adults of khodmooni people have a nice memory in some wedding by him … click here? اينجا كليك كنيد