کتاب رویای بیداری؛ گزیده اشعار فارسی و بومی‌سرایی (جمسی – جناحی) شاعر جناحی آقای ناصر چمن پیرا

کتاب رویای بیداری؛ گزیده اشعار فارسی و بومی‌سرایی (جمسی – جناحی) شاعر جناحی آقای ناصر چمن پیرا

خوانش بخش های غیرفارسی کتاب رویای بیداری [ گزیده اشعار فارسی و بومی‌سرایی (جمسی – جناحی) ] شاعر گرامی آقای ناصر چمن پیرا با صدای شاعر لیست اشعار (برای پخش صوت بر روی عناوین زیر کلیک کنید) رویای بیداری – صفحه ۱۴۸ کتاب جنه – صفحه ۱۵۲ کتاب برون – صفحه ۱۵۶ کتاب تفسیر –

نقش مهاجرت در ترکیب جمعیتی شهر جناح در بستر زمان

نقش مهاجرت در ترکیب جمعیتی شهر جناح در بستر زمان

نزدیکی شهر جناح از مسیر خورجناح به بندرچارک، بندرمغویه و… که دارای کشتی های بادبانی بودند و به کشورهای امارات، بحرین، قطر و عمان سفردریایی داشتند، مهاجرت را برای مردم به شهرجناح توجیه می کرده و رواج داده است