جناح آنلاین

نسخه‌ی کامل: خبر ازکنکور
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
اگم راستن اونایی که تازه نهم و دهم رفتن کنکور شون نی. کنجکاوم بدونم .فکر اکنم اگه کنکورنبی حق ضایع ابو.
ا قانونه خیلی وقته اگت، اول شواگت بر سال 90 بعد نادنم بر 95 و کلا هیچ وقت اجرایی نبده، احتمالا بر سالهای بعد هم اجرایی نبه
گرفتارم والله.