جناح آنلاین

نسخه‌ی کامل: شعر حاج احمد درود
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
ا دفه خیلی عجیبن اگه ببرم جن ا دور ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? از فراق صنم چهره گل سیما حور
پار تابه امکه که نکنم بش از اچش و کسی ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?رز عید و رز جشن ام نشم از خونه ا دور
تابه مشکه و چشی زیر پلی امکه و تی ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?عقلم اش واسه و روح از بدنم اشکه ا دور
تام اشدی که سراسیمه و بیهوش بدم ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? اشکه بچ خنخی و اشگت ته چرا اش مخرور
امگت ای ماهرخ خوروش سیم بدن ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ساعتی اذن ام آده تا وسیم ته حضور
اشگت ای بله نادون. ته اشه از دم کارت ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? مده دلو کسی که لگد کوب و گرفتار توی بده چن مور
اشگت ای هرزه نادون مگر دازدم مم ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? م که مهر ته مدل نن نه و صلح و نه روز


[glow=red,2,300]منبع: کتاب اجداد و نیاکان[/glow]
دستت درد نكنه . غزل زيبایی بود. فقط اگه يكم حركت گذاری می كردی، بهتر بود.
راستی اين شعرها رو از كجا آوردی؟
جالبه
اگركسي ازكتابهايي كه در مورد جناح نوشته شده اطلاعي داره لطفا منو راهنمايي كنيد متشكرم